Vækst svarende til syv nye daginstitutioner og tre nye skoler i Silkeborg

Vækst svarende til syv nye daginstitutioner og tre nye skoler i Silkeborg

Befolkningsvæksten i Silkeborg Kommune er meget høj, og alene væksten i børnetallet svarer til at skulle bygge syv nye daginstitutioner frem mod 2025 og tre nye skoler i vækstområderne frem mod 2030.

I 2018 fik Silkeborg 1.030 flere borgere, hvilket er den 8. højeste befolkningsvækst blandt kommunerne i Danmark, og Silkeborg er rykket op som Danmarks 10. største kommune. Ledigheden er lav, beskæftigelsen høj, og boligbyggeriet blandt de 5-6 højeste i Danmark.

Væksten var et af mange emner, som Silkeborg Byråd 26. og 27. februar 2019 drøftede på byrådets årlige målseminar, som markerer starten på det politiske arbejde med budgettet for 2020 og overslagsårene 2021-23. Her fik byrådet et fælles billede af, hvilke ønsker og udfordringer, Silkeborg Kommune står over for i de kommende år, og en første drøftelse af, hvordan ønskerne og udfordringerne kan håndteres.

– Der er en god stemning og et godt samarbejde i byrådet, og vi enighed om, at vi ønsker en robust økonomi med balance mellem indtægter og udgifter, så vi er på forkant med de udfordringer og muligheder, vi ser ind i, siger borgmester Steen Vindum.

– Befolkningsvæksten er en forudsætning for vores velfærd, og velfærden er forudsætningen for fortsat vækst. Det er en positiv udfordring, vi skal håndtere med byudvikling og plads til nye boliger over hele kommunen. Det største problem er, at vores anlægsbehov til fx daginstitutioner og skoler overstiger Folketingets loft over anlægsbudgetterne i kommunerne, siger Steen Vindum.

Silkeborg Kommune er også udfordret på andre områder.

– Vi oplever desværre fortsat stigende udgifter på det sociale område, særligt til unge under 30 år med særlige behov. Derfor besluttede vi i budgetaftalen for 2019, at vi skal have analyseret området, så vi får nogle greb til at håndtere de stigende udgifter.

– Vi får også flere plejekrævende ældre. Antallet af ældre over 80 år er steget 16 % de seneste fem år, og vi forventer at tallet stiger yderligere 12 % i de kommende fem år.

– Vi drøftede også de stigende udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet, det vil sige vores betaling til regionen, hver gang én af vores borgere bliver indlagt på et hospital. Det er utilfredsstillende at udgifterne er stigende, og at det er uigennemsigtigt, hvad vi betaler for. Desuden er den kommende sundhedsreform en ukendt faktor i vores økonomi.

Borgmester Steen Vindum og udvalgsformændene fremlagde en række pejlemærker og handlinger fra byrådets nye udviklingsstrategi og den nye planstrategi til drøftelse og en kommende prioritering i budgettet for 2020 på de forskellige udvalgsområder.

Byrådet blev desuden orienteret om en række områder og udfordringer:

  • Økonomiske nøgletal, regnskab 2018, risiko 2019 og budgetproceduren
  • Analyse og prognose for udviklingen på voksensocialområdet
  • Aktivitetsbestemt medfinansiering af borgernes brug af de regionale sundhedsydelser
  • Integration af nydanskere på arbejdsmarkedet
  • Varmeforsyning af nye boligområder
  • Rekruttering i fremtiden på ældreområdet
  • Udviklingen af Søfronten og havneområdet og andre store projekter i Silkeborg by

 

Byrådets årlige målseminar er startskuddet til arbejdet med budgettet for det kommende år og de efterfølgende tre overslagsår. Byrådet førstebehandler budgettet 17. september 2019, og andenbehandlingen sker 9. oktober 2019, hvor byrådet vedtager næste års budget.

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen