Tilfredshedsundersøgelse for skole og SFO er i gang – forældre skal være med til at udvikle kvaliteten

Tilfredshedsundersøgelse for skole og SFO er i gang – forældre skal være med til at udvikle kvaliteten

I denne uge modtager forældre med skolebørn et spørgeskema med en tilfredshedsundersøgelse. Resultatet bliver brugt til at udvikle kvaliteten i skoler og SFO.

Politikerne i Børne- og Ungeudvalget besluttede i januar 2018, at der for første gang på skoleområdet skal laves en tilfredshedsundersøgelse. Undersøgelse er nu startet, og alle forældre til skolebørn får tilsendt undersøgelsen.

Svarprocenten er vigtig

Formålet er at finde ud af, hvad forældrenes synes om skolernes kvalitet. På den måde bliver det klart på hvilke områder, det går godt, og hvor det kan gøres bedre.
Det er vigtigt, forældrene deltager i undersøgelsen. Jo højere svarprocent jo mere pålidelig bliver undersøgelsen og det efterfølgende arbejde med at udvikle kvaliteten.

Undersøgelsens fokus

Forældrene får spørgsmål omkring deres tilfredshed med undervisningen, barnets trivsel, skole-hjem-samarbejde, skolens ledelse og de fysiske rammer og den pædagogiske indsats i SFO.

Tilfredsheden blandt forældre bliver kun målt på indskolings-, mellemtrins- og udskolingsniveau og ikke på klasseniveau.

Resultaterne

Efter undersøgelsen bliver der lavet en rapport over tilfredsheden på den enkelte skole og en samlet kommunal oversigt over tilfredsheden på alle skolerne. I løbet af maj måned bliver resultaterne offentliggjort.

Bagefter skal Børne- og Ungeudvalget tage stilling til, om der i fremtiden skal laves flere forældretilfredshedsundersøgelser og i så fald hvor ofte.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen