Støtte fra EU styrker samarbejdet mellem kommuner og regionspsykiatrien

Som et af de første danske projekter under EU-programmet ”Støtteprogrammet for strukturreformer” har sundhedsfællesskabet Midtklyngen sikret sig støtte fra EU. Det sker i form af ekspertbistand svarende til cirka 2,75 millioner kroner til at udvikle en fælles model for det fremtidige samarbejde mellem kommunerne og regionspsykiatrien med hjælp fra hollandske eksperter.

Viborg, Silkeborg og Skive kommuner samarbejder med Regionspsykiatrien Midt i sundhedsfællesskabet Midtklyngen om at sikre bedre forløb for voksne med svære psykiske lidelser og misbrug, selvskadende adfærd og udadreagerende adfærd – og ofte en kombination af disse. Der er tale om en udsat gruppe borgere, som har behov for en styrket sammenhængende indsats, og som desværre ofte falder mellem to stole.

– I Region Midtjylland arbejder vi tæt sammen om at forbedre og udvikle den nære psykiatri, og i regi af dette samarbejde har vi i Midtklyngen fået til opgave at udvikle en samarbejdsmodel, der kan fungere på tværs af kommuner og regionspsykiatrien. Vi sammensætter et tværgående team omkring borgeren med et helhedsorienteret fokus på borgerens mål og ønsker, så vi kan skabe bedre forudsætninger for borgerens muligheder for at få hjælp og udvikle sig selvstændigt på egne præmisser, fortæller Kirsten Slumstrup, medlem af projektets styregruppe og sektionsleder i Silkeborg Kommune.

Midtklyngen har i et stykke tid arbejdet med at udvikle og afprøve forskellige modeller for tværsektorielt samarbejde. Resultatet er blevet, at klyngen har valgt at arbejde videre med en internationalt anerkendt samarbejdsmodel (Flexible Assertive Community Treatment / FACT), hvor et tværfagligt team med en bred vifte af kompetencer yder den samlede direkte støtte og behandling til borgere med svær psykisk sygdom.

Midtklynge-projektet er første af sin slags på tværs af sektorer

Det er lykkedes Midtklyngen at sikre støtte fra EU til at understøtte udviklingen af tværgående teams.

Støtten svarende til cirka 2,75 millioner kroner består af hands-on ekspertbistand fra den hollandske organisation Certification Centre for ACT and Flexible ACT / CCAF, som er specialiseret i den udvalgte samarbejdsmodel, samt af teknisk bistand fra Europa-Kommissionen (Generaldirektoratet for Strukturreformstøtte, DG REFORM).

Støtten fra EU betyder, at CCAF og Europa-Kommissionen nu er direkte involveret i det midtjyske arbejde med at udvikle og implementere en samarbejdsmodel mellem kommuner og region, der er tilpasset de forskellige lokale forhold. Projektet bidrager med en ekstra dimension til FACT-modellen, da den for første gang skal stå sin prøve i en tværsektoriel sammenhæng.

Med ekspertbistanden fra Holland og Europa-Kommissionen får Midtklyngen adgang til over 15 års erfaring med tværfagligt teambaseret samarbejde og best practice fra andre EU-lande. Midtklyngen får mulighed for at komme helt ind i maskinrummet og sparre med etablerede teams og lære af deres succeser og udfordringer.

– Formålet med at etablere tværsektorielle teams er, at borgerne kommer til at opleve sammenhæng i det nære – at hverdagen fungerer, at der er løbende dialog om både små og store ting i behandling og hverdagsliv, at alle ved, hvem der gør hvad, og at der er nogen, der tager ansvar, når der er behov for ændringer. Den bedste måde at imødekomme dette er at arbejde tæt sammen på tværs af sektorerne, fortæller Dorte Mark, projektleder på projektet og Leder af Udviklingsenheden i Regionspsykiatrien Midt.

Projektet startede i oktober 2020 og vil løbe over de næste to år. Der er etableret teams i de tre kommuner, og de første borgere er udvalgt.

Den tildelte støtte udgør en 100 % finansiering til ekspertbistand og sparring, teknisk bistand inkl. studiebesøg og andre faktiske udgifter. Projektpartnernes personaleudgifter (ansættelser og timer) er ikke dækket.

Læs mere om projektet og vejen fra idé til støtte på hjemmesiden for Region Midtjyllands EU-kontor.

Kontaktpersoner

  • Kirsten Slumstrup, Sektionsleder, Social, psykiatri og rusmiddel, Silkeborg Kommune, Kirsten.Slumstrup@silkeborg.dk, tlf. 21 25 47 60
  • Dorte Mark, Leder af Udviklingsenheden, Regionspsykiatrien Midt, dorte.mark@ps.rm.dk, tlf. 20 25 57 98
  • Lotte Holmgaard Storgaard, Sektionsleder, Specialrådgivningen og Psykiatrirådgivningen, Skive Kommune, lhst@skivekommune.dk, tlf. 24 28 05 37
  • Jane Aslaug, Leder, Psykiatriområdet, Viborg Kommune, j5h@viborg.dk, tlf. 21 26 84 41

Fakta

Projektet er finansieret af den Europæiske Union gennem støtteprogrammet for strukturreformer og implementeres af Certification Centre for ACT and Flexible ACT (CCAF) i samarbejde med Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Strukturreformstøtte (GD REFORM).

Europa-Kommissionen er ikke ansvarlig for indholdet i denne nyhed.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen