Hjemmepleje

Skærpet fokus på sundhedsfaglig kvalitet og patientsikkerhed på to plejecentre og i tre hjemmeplejeenheder

Styrelsen for Patientsikkerhed har ved de lovpligtige tilsyn på plejecentre og i hjemmeplejen påpeget nogle problemer i tre plejeenheder i hjemmeplejen/hjemmesygeplejen og på to plejecentre i Silkeborg kommune. Styrelsen har desuden udstedt to påbud om straks at rette op på de konstaterede problemer.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen