Silkeborgs natur scorer højt på naturkvalitet

Silkeborgs natur scorer højt på naturkvalitet

For at skabe overblik og hjælpe kommunerne med at målrette deres indsats for biodiversiteten har Aarhus Universitet udregnet et pointsystem og rangeret alle kommunernes natur med biodiversiteten for øje. Silkeborg får en delt 3. plads i Jylland på den baggrund.

Til at rangere biodiversiteten i kommunerne har Aarhus Universitet brugt det nationale biodiversitetskort over kommunernes registrerede sjældne arter og deres naturområder. Her indtager Silkeborg 1. pladsen over biodiversitet i Østjylland, 3. pladsen i Jylland og 13. pladsen i Danmark.

Et kompliceret regnestykke

Naturområder som f.eks. kyst og skov giver mange point i det system, som Aarhus Universitet bruger til at pointgive kommunerne, hvorimod marker trækker ned. Derudover giver det mange point at have forskellige naturområder, som grænser op til hinanden, og pointene er givet ud fra, hvor mange procentdele af kommunen, der udgøres af de forskellige typer natur.

Eftersom Aarhus Universitets data stammer fra det nationale biodiversitetskort, har det også betydning for rangeringen, i hvilken grad naturen er blevet undersøgt i de forskellige kommuner. Har man undersøgt naturen grundigt, vil meget af naturværdien være dokumenteret og derfor tælle med i pointgivningen.

Kommuner med kyst og få marker i toppen

Silkeborg har mange sjældne og truede arter, og en stor del af kommunen består af skove og søer, men også eng, mose, hede og overdrev. Silkeborg rangerer sig højere end sine nabokommuner, og en af årsagerne er, at Silkeborg består af færre marker og mere skov, og skovenes naturværdi er vurderet højere end alle nabokommunernes.

Fanø og Læsø ligger helt i toppen af listen, for selvom deres arealer er små, udgør kyst og anden natur af høj værdi en stor del af øerne. Derudover domineres toppen af kommuner i Region Hovedstaden, som ikke har nær så stor en andel markarealer som resten af landet.

Her kan du se fordelingen af naturområder og deres værdi i Danmark og Silkeborg:

Søjlediagram over naturkapaciteten i Danmark

 

 

søjlediagram over naturkvaliteten i Silkeborg

Læs mere om projektet på biodiversitet.nu

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen