Silkeborg sorterer mest affald - igen!

Silkeborg sorterer mest affald – igen!

De nyeste opgørelser over kommunernes affaldssortering viser, at Silkeborg stadig ligger i toppen.

Borgerne i Silkeborg er stadig landets bedste til at sortere husholdningsaffald. Det viser Miljøstyrelsens nyeste opgørelse fra 2019. Sammen med borgerne i tre andre af landets kommuner sorterede silkeborgenserne 50-55 % af deres husholdningsaffald. I kontrast hertil sorterede de fleste kommuner under 35 % af deres husholdningsaffald.

Positiv udvikling

Opgørelsen fra 2019 viser en positiv udvikling fra året før, hvor Silkeborg ellers også rangerede sig højest med 45-50 % sorteret husholdningsaffald. På et enkelt år fra 2018-2019 har vi desuden formået at:

  • Øge mængden af sorteret madaffald med 84 %
  • Øge mængden af sorteret metal, hård plast og glas med 75 %
  • Mindske restaffaldet med 30 %

Den positive udvikling er desuden fortsat, så vi nu genanvender omtrent 60 % af vores husholdningsaffald.

Stor opbakning fra borgerne

Silkeborg Kommune udrullede i 2017 en ny affaldsplan, som skulle være effektiv, nem, bekvem og overskuelig. I den forbindelse valgte Silkeborg Kommune som én ud af få kommuner i landet, at kommunens borgere skulle sortere madaffald. Siden da har madaffald udgjort en stor del af det sorterede affald i Silkeborg.

Borgerne er godt tilfredse med affaldsløsningen, viser en stor tilfredshedsundersøgelse, som Silkeborg Forsyning og Silkeborg Kommune foretog sidste år. Her svarede otte ud af ti, at de var enten tilfredse eller meget tilfredse med affaldsløsningen.

Silkeborg Kommune arbejder netop nu på en ny Affalds- og Ressourceplan, som skal sikre, at endnu mere affald bliver genanvendt. F.eks. skal affaldet hjemme hos borgeren fremover sorteres i 10 typer affald – blandt andet skal drikke- og fødevarekartoner, tekstil og blød plast sorteres fra restaffaldet. Disse affaldstyper kan formentlig være i de nuværende tre affaldsbeholdere, som borgerne har derhjemme.

Vi forventer at sende Affalds- og Ressourceplanen i offentlig høring i maj-juni 2021.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen