Silkeborg Kommunes nærdemokrati står stærkt

Silkeborg Kommunes nærdemokrati står stærkt

Silkeborg Kommune vil have Danmarks bedste nærdemokrati. Sådan står det skrevet i kommunens strategi for inddragelse af kommunens lokalområder. Og vi er rigtig godt på vej!

Nu har kommunens sidste lokalområde – Buskelund – nedsat et lokalråd. Det betyder, at alle 28 lokalområder har et lokalråd.

– Vi er både glade for og stolte af, at alle vores lokalområder nu har et lokalråd. Det skaber grobund for mange gode lokale samarbejder, som give mening for de enkelte små samfund. Og på den måde styrker vi i den grad nærdemokratiet i Silkeborg Kommune, siger Poul Dahl, formand for Nærdemokratiudvalget.

 Et tæt samspil mellem borgere, politikere og administration giver det bedste grundlag for at træffe de kommunale beslutninger, som skaber de bedste resultater.

– Lokalrådene kan bidrage med lokalkendskab, og vi håber, at det fremover vil blive endnu mere naturligt for de politiske udvalg at inddrage lokalrådene i deres arbejde. For der er stor forskel på, hvad man har behov for i de forskellige egne af kommunen. Og netop derfor er lokalrådene en vigtig og givtig samarbejdspartner, siger Linda Lyngsøe, formand for Blicheregnens Lokalråd.

Lokalområderne bliver hørt

Når kommunen samarbejder med et lokalområde, bliver borgerne repræsenteret af områdets lokalråd. Lokalrådet er kommunens faste dialogpartner, når det gælder forhold, der har generel lokal interesse og betydning for lokalområdet. Og for at gøre forretningsgangen nemmere for lokalrådene, har de hver en fast ’byplanansvarlig’ knyttet til netop deres område.

– I Blicheregnens Lokalråd har vi et godt samarbejde med Silkeborg Kommune, og vi bliver jævnligt informeret om nye tiltag på egnen. Som lokalråd kan det fx være svært at holde styr på alle de forskellige udvalgsmøder, så derfor er det dejligt at have en kontaktperson, som vi også kan bruge som sparringspartner, forklarer Linda Lyngsøe.

Byrådet i Silkeborg Kommune har nedsat et Nærdemokratiudvalg under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Og det er Nærdemokratiudvalget, der sikrer, at nærdemokrati er en naturlig og integreret del af det politiske og administrative arbejde i Silkeborg Kommune.

Lokalråd, bruger- og interesseorganisationer, politikere og embedsmænd har sammen lavet et kodeks for samarbejdet i et godt nærdemokrati. Og her er tidlig inddragelse, forventningsafstemning, dialog, koordinering saglighed og kommunikation i øjenhøjde omdrejningspunkterne.

Du kan læse mere om arbejdet med vores lokalområder her.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen