Serviceniveau for befordring ændrer sig for borgere i beskæftigelsesindsats

Byrådet har besluttet at nedsætte serviceniveauet for befordringsgodtgørelse fra 1. januar 2021, så man ikke længere kan få udbetalt godtgørelsen optil 24 km som buskort, når man deltager i en beskæftigelsesrettet indsats efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), kap. 11, 13 og 14.

Denne ændring gælder borgere, som modtager; kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse, ressourceforløbsydelse under jobafklaring eller ressourceforløb, selvforsørgende og unge under 18 år, som modtager godtgørelse til buskort efter LAB § 176.

Det er ikke muligt at klage over indholdet af de retningslinjer, som kommunen fastsætter for at give godtgørelse. Ankestyrelsen kan dog tage stilling til, om kommunen giver godtgørelse i overensstemmelse med retningslinjerne.

Hvis man allerede er bevilget buskort til en beskæftigelsesindsats, som fortsætter ind i 2021, vil godtgørelsen fortsætte, indtil indsatsen udløber eller skal forlænges.

Hvis man har over 24 kilometer fra sit hjem til den indsats, man deltager i, kan man fortsat modtage befordringsgodtgørelse efter LAB § 175.

Man behøver ikke foretage sig noget, hvis man allerede modtager denne befordringsgodtgørelse.

For de borgere, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan befordringsgodtgørelse op til de første 24 km bevilges under særlige forudsætninger. Spørg din sagsbehandler om dette.

Der kan søges om befordringsgodtgørelse for kørsel over 24 km samt godtgørelse for de faktiske udgifter ved en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse via en selvbetjeningsløsning på Borger.dk, hvis man ikke allerede modtager denne godtgørelse.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen