Rift om at udvikle Silkeborgs gågader

Interessen for at udvikle og forny Silkeborgs gågader har været stor. 15 kompetente rådgiverteams har budt på opgaven. Tre teams er udvalgt til at gå videre i konkurrencen.

I oktober inviterede Silkeborg Kommune rådgivere til at byde på opgaven om at udvikle og forny Silkeborgs centrale handelsgader, Vestergade og Søndergade samt pladsen, Søndertorv. Hele 15 kompetente teams har budt på totalrådgiveropgaven.

– Ansøgerfeltet har været utroligt stærkt med 15 teams, der hver består af dygtige arkitekter, ingeniører med flere. Vi er glade for den store interesse, som er med til at danne et godt grundlag for projektet, siger Birgit Holst, projektleder og landskabsarkitekt, Silkeborg Kommune

De 15 teams er skåret ned til tre, som går videre i udvælgelsesprocessen. De tre udvalgte teams er:

  1. SLA, Viggo Madsen, Urban Creators og Ry Outdoor 365
  2. Sweco/Årstiderne Arkitekter
  3. Werk, Karres Brands, Via Trafik Rådgivning og Oluf Jørgensen

Borgerne på råd

Teamene er udvalgt på baggrund af flere parametre, bl.a. tre temaer, som borgerne har været med til at udvikle: Grønt og vand, stemning og identitet samt trafik og tryghed.

Temaerne blev fundet gennem en omfattende borgerinddragelsesproces i foråret, hvor både borgere, erhvervsdrivende, ejere af bygninger mm blev spurgt til råds. Borgerne kunne bl.a. komme med deres mening i pop-up stande i Vestergade og Søndergade.

En attraktiv handelsby

De tre rådgiverteams har seks uger til at komme med deres bud på forskellige nedslag i de nye gågader. Gaderne skal have deres egen identitet, og de skal indbyde til ophold, leg og oplevelser, så børnefamilier, unge og ældre får lyst til at slå sig ned og bruge byrummet – alle døgnets timer.

Projektet er et led i kommunens arbejde med at styrke Silkeborg som en attraktiv handelsby, der tiltrækker handlende, events og investeringer.

Projektets tidsplan

  • Det endelige rådgiverteam udpeges i februar 2019
  • Rådgiverteamet har til medio 2019 til at udarbejde en færdig skitse af projektet
  • Første spadestik forventes at tages primo 2020
  • De nye gågader forventes at stå færdig i medio 2022

 

Projektet vil foregå i etaper, så butikkerne forstyrres mindst muligt og hele området ikke påvirkes på en gang.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top