Pres på daginstitutioner og det sociale område i 2022

Pres på daginstitutioner og det sociale område i 2022

Befolkningsvækst, pres på daginstitutioner og stigende udgifter på socialområdet er nogle af temaerne, som byrådet har drøftet som start på arbejdet med næste års budget. Der ventes ingen store sparekataloger, som i fjor.

Byrådet var 24. februar 2021 samlet til det årlige målseminar, som indleder byrådets arbejde med budgettet for 2022. Her får byrådet det første samlede overblik over kommunens udfordringer og muligheder i de kommende år.

Godt samarbejde i byrådet

– Vi har en god dialog og et godt samarbejde i byrådet, og byrådet ønsker helt overordnet en robust økonomi, hvor kommunens indtægter og udgifter balancerer, siger borgmester Steen Vindum.

– Regnskabet for 2020 på de store velfærdsområder – sundhed og omsorg og skoler og daginstitutioner – ser ud til at ramme budgettet bedre end ventet, og vi har færre overførselsudgifter end ventet. Derfor forventer jeg ikke, at vi skal ud i et stort sparekatalog som i fjor, men væksten presser vores anlægsbudget til daginstitutioner og udgifterne på socialområdet stiger i stort set alle kommuner Danmark. Det skal vi finde løsninger på i arbejdet med næste års budget.

Mere end én tilflytterfamilie om dagen

– Hver dag ankommer i gennemsnit mere end én flyttebil med en ny børnefamilie til Silkeborg Kommune. I 2020 havde vi den næsthøjeste vækst blandt kommuner i Danmark. Det giver flere skatteindtægter, men det øger samtidig behovet for flere pladser i vores daginstitutioner. Det er en opgave, som byrådet skal løse, siger Steen Vindum.

Silkeborg har 95.488 borgere pr. 1. januar 2021, og befolkningsprognosen viser, at kommunen runder 100.000 indbyggere i 2025. I 2022 ventes færre tilflyttere på grund af et mindre boligudbud, men den høje vækst ventes tilbage fra 2023.

– Det er svært for byrådet at styre, hvor folk flytter hen, og vækst er ikke et mål i sig selv. En balanceret vækst på omkring 1.000 nye borgere om året vil dog være positivt for Silkeborg. Dels i form at flere skatteindtægter, og dels fordi det vil være et niveau, vi bedre har mulighed for at styre efter, fx i forhold til at sikre plads i daginstitutioner, siger Steen Vindum.

– Væksten giver os stigende skatteindtægter, vores ledighed er lav, og vi er en veldrevet kommune med et fornuftigt serviceniveau, og nogle af de laveste udgifter i Danmark til ledelse og administration pr. indbygger, og vi har en god likviditet med penge i kommunekassen. Derfor har vi et godt udgangspunkt som kommune, siger Steen Vindum. 

Budgetprocessen for 2022

– Nu fortsætter de politiske drøftelser i de politiske udvalg og mellem partierne om næste års budget.

Byrådets årlige målseminar er indledningen til arbejdet med budgettet for det kommende år og de efterfølgende tre overslagsår. Byrådet førstebehandler budgettet 14. september 2021, og andenbehandlingen sker 12. oktober 2021, hvor byrådet vedtager næste års budget.

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen