Øget pres på Sundheds- og Ældreområdet skaber merforbrug

Sundheds- og Ældreområdet i Silkeborg Kommune har igennem en længere periode oplevet, at antallet af opgaver, som før blev løst i hospitalsregi, i stigende omfang nu skal løses af kommunen. Det udfordrer den kommunale økonomi. Det er ikke kun Silkeborg Kommune, der oplever denne forandring, men de fleste af landets kommuner. En markant stigning i antallet borgere, der har behov for hjælp, og flere komplekse borgerforløb, medfører et større pres på budgetterne.

Konkret er budgetudfordringen i 2019 for sundheds- og ældreområdet i Silkeborg Kommune på 56,8 mio. kr.

”Det er en meget stor udfordring, som Sundheds- og Ældreudvalget skal arbejde med, og det er beklageligt, at budgettet ikke kan hænge sammen”, siger formand for Sundheds- og Ældreudvalget, Gitte Willumsen.

Flere borgere og mere komplicerede forløb

En af årsagerne til udgiftsstigningen er, at der er flere borgere, der skal have sygepleje. Denne leveres af hjemmesygeplejen og hjemmeplejen. En betydelig del af de mindre komplekse opgaver i sygeplejen er uddelegeret til hjemmeplejen, og løses af social- og sundhedsassistenter. Omfanget af disse delegerede sygeplejeydelser er steget.

”En anden årsag til vores budgetudfordringer er, at det på nogle områder er stadigt mere vanskeligt at rekruttere det nødvendige personale. Det gør, at vi så må tilknytte vikarer, og vi kan se, at disse udgifter er stigende”, siger Gitte Willumsen.

Flere komplekse forløb på plejecentre

Plejecentrene oplever i stigende grad, at der er borgere, hvis fysiske eller psykiske tilstand forudsætter, at de hjælpes af særligt uddannet, og i mange tilfælde af ekstra personale. For at denne ekstraopgave ikke skal gå ud over plejen af de øvrige borgere, er man nødt til at indkalde ekstra personale eller vikarer. Samtidig oplever vi, at der er en stigning i antallet af borgere, der har ophold på specialiserede botilbud med stigende omkostninger til følge.

Sundheds- og Ældreudvalget har på udvalgsmødet den 14. august, besluttet:

  • at iværksætte et grundigt analysearbejde på udvalgets område.

Et flertal I udvalget har desuden truffet beslutning om:

  • at iværksætte et stop for alle nye aktiviteter, der ikke er direkte borgervendte.
  • at gennemføre et ansættelsesstop fra dags dato.

Lars Faarup (A), Ivan Greve (A) og Lene Fruelund (Ø) stemte imod dette forslag.

Udvalget arbejder videre med budgetopfølgningssagen på et ekstraordinært møde den 28. august 2019. 

For yderligere information kontakt:

Udvalgsformand Gitte Willumsen 25 30 60 35

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen