Tilsyn viser: Høj kvalitet på kommunens plejecentre

Nye kvalitetsstandarder tager afsæt i den enkelte

Sundheds- og Ældreudvalget i Silkeborg Kommune har netop godkendt et sæt nye kvalitetsstandarder for sundheds- og omsorgsområdet, som tager klart afsæt i den enkeltes behov og livskvalitet.

Silkeborg Kommune har ansvaret for hjælp til borgere i eget hjem på sundheds- og omsorgsområdet. Kvalitetsstandarderne beskriver den hjælp, du kan få med udgangspunkt i det serviceniveau, politikerne i Silkeborg Kommune har fastsat.

Kvalitetsstandarderne fortæller også, hvad du kan forvente af de medarbejdere, der hjælper dig i det daglige, og hvad vi forventer af dig som borger.

Sundheds- og Ældreudvalget har netop godkendt nye kvalitetsstandarder inden for følgende områder:

  • Praktisk hjælp
  • Personlig pleje
  • Genoptræning efter serviceloven
  • Genoptræning efter sundhedsloven

Derudover er der lavet en generel introduktionsfolder, som beskriver Silkeborg Kommunes tilgang til hjælp og omsorg. Fælles for alle kvalitetsstandarder er fokus på den rehabiliterende indsats.

– De nye kvalitetsstandarder har alle det fælles sigte at styrke det rehabiliterende arbejde, så du kan leve et selvstændigt liv, hvor du holder fast i dine færdigheder. For det giver livskvalitet fortsat at kunne lave morgenkaffen eller bevæge sig ud i den friske luft, siger Flemming Heiberg, formand for Sundheds- og Ældreudvalget i Silkeborg Kommune.

Det store fokus på at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt, betyder blandt andet, at du kan få noget af hjælpen på vores sygeplejeklinikker, og at nogle borgere vil være i stand til at modtage dele af deres hjælp via en skærm, hvor de er i dialog med en medarbejder.

Derudover har udvalget ønsket at gøre kvalitetsstandarderne tydelige og gennemsigtige, så borgerne ved, hvad de kan forvente af Silkeborg Kommune.

– Det har været vigtigt at gøre de nye kvalitetsstander brugervenlige. De skal henvende sig til borgere og de pårørende og fungere som et opslagsværk, så man hurtigt kan danne sig et overblik over, hvad vi kan tilbyde, forklarer Flemming Heiberg.

De nye kvalitetsstandarder betyder også, at Silkeborg Kommune i langt højere grad vil tage udgangspunkt i den enkelte borgers tanker om det gode liv.

– Vi kommer udelukkende til at tilbyde individuelle rehabiliteringsforløb. Det gør vi med et ønske om at understøtte lige præcis det, der giver den enkelte borger en god livskvalitet – og det kan være meget forskelligt. Så der bliver ingen standardløsninger hos os, forklarer Flemming Heiberg.

Silkeborg Kommune er i skrivende stund ved at udarbejde nye kvalitetsstandarder for madservice, afløsning, aflastning og midlertidigt ophold og for indsatser på plejecentre.

De nye kvalitetsstandarder vil blive løbende behandlet og godkendt hen over sommeren og efteråret.

Du kan læse de nye kvalitetsstandarder her.

Yderligere information 

Flemming Heiberg, formand for Sundheds- og Ældreudvalget i Silkeborg Kommune: 24 23 53 41

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen