Ny aftale om lærernes arbejdstid i Silkeborg Kommune

Ny lokal aftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Lærerforening skal sikre det fortsatte samarbejde om kerneopgaven og skabe god undervisning til eleverne.

Undervisning er kerneydelsen i vores folkeskoler, og lærerne er den vigtigste faktor for elevernes udbytte af undervisningen. Derfor er den nye Silkeborgaftale bygget op omkring en fælles forståelse af, hvordan vi skaber gode rammer for planlægningen af arbejdstid og undervisning i løbet af skoleåret.

”Vi har lavet en ny aftale, der kan tage vores skolevæsen ind i en ny tid. Det er en aftale, der favner væsentlige elementer fra den nye nationale arbejdstidsaftale A20 og som samtidig bygger videre på de stærke værdier og måder at forstå lærernes arbejde på fra den tidligere Silkeborgaftale,” fortæller Thomas Born Smidt, skolechef i Silkeborg Kommune.

I Silkeborg Kommune skal folkeskolen gennem undervisningen og de undervisningsrelaterede opgaver sikre børn og unges læring, udvikling og trivsel. Derfor er kernen i Silkeborgaftalen et forpligtende samarbejde, der skaber gennemskuelighed og overblik over arbejdstiden og prioriteringen af opgaverne. Dermed understøtter aftalen den fælles målsætning om at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital.

”Aftalen udtrykker i høj grad tillid til lærerne og understreger vigtigheden af samarbejdet mellem ledere og lærere, når det gælder udviklingen af skolen og samarbejdet om prioriteringen af opgaverne. I Silkeborg lærerforening er vi glade for en kommunal arbejdstidsaftale, der sætter fælles rammer for, hvordan lærere og ledere kan lykkes med opgaven på skolerne”, fortæller Niels Jørgen Jensen, formand for Silkeborg Lærerforening.

Den nye aftale træder i kraft sammen med det nye skoleår efter sommerferien 2021, men de forskellige samarbejdselementer omkring planlægningen af det kommende skoleår starter allerede op i de kommende uger. Derfor er der tilrettelagt en proces, hvor Silkeborg Kommune og Silkeborg Lærerforening sammen understøtter skoleledere og tillidsrepræsentanter i de nye opgaver, der følger med den nye aftale.

”Vores vigtigste opgave er at lave god skole, hvor elevernes læring og trivsel er i fokus. Og med den nye Silkeborgaftale, understøtter vi et godt samarbejdsmiljø både kommunalt og på den enkelte skole, hvor lærerne involveres og kvalificerer skoleledelsens prioriteringer og beslutninger”, fortæller skolechefen.

Læs den nye Silkeborgaftale her. 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen