Silkeborg forbereder sig på vaccinen

Nu bliver de første vaccineret i Silkeborg

Beboerne på alle plejecentre i Silkeborg Kommune bliver i denne uge vaccineret mod coronavirus. De første vacciner ankommer inden kl. 13 tirsdag 5. januar 2021, og alle plejecentre kan muligvis være færdige med vaccinationerne allerede i løbet af onsdagen.

Her er, hvad vi ved og forventer lige nu (opdateret 4. januar 2021):

Hvor mange bliver vaccineret?

Silkeborg ventes tirsdag og onsdag i denne uge at modtage 1130 vaccinedoser. Der er 695 til plejehjemsbeboere, 348 til plejehjemspersonale og 87 til vaccinationspersonale, det vil sige til de plejehjemslæger/praktiserende læger og sygeplejersker, som står for vaccinationen på plejecentrene. Er der overskydende vacciner tilbydes de til plejehjemspersonalet, der ikke er på job, men som er interesseret i at komme ind på plejecentret for at få en vaccination. Da det har vist sig, at der kan trækkes flere vaccinedoser ud af hvert glas, kan muligvis over 1.500 blive vaccineret. Flere end 91% af plejehjemsbeboerne har sagt ja tak til at blive vaccineret.

Hvornår foregår vaccinationen?

Forventet tidsplan:

Tirsdag 5. januar 2021:

Marienlund Plejecenter i Silkeborg by
Gødvad Plejecenter
Remstruplund Plejecenter i Silkeborg by
Lysbro Plejecenter
Funder Plejecenter
Rødegård i Resenbro
Sejs Plejecenter
Toftevang Plejecenter i Them
Virklund Plejecenter
Birkebo Plejecenter i Bryrup
Skovly i Bryrup

Onsdag 6. januar 2021:

Sandgårdsparken i Kjellerup
Karolinelundcenteret i Gjern
Kjellerup Friplejehjem
Kragelund Plejecenter
Malmhøj Plejecenter i Vinderslev
Solgården i Sjørslev
Fuglemosen i Kjellerup
Søvangen Plejecenter i Ans
Plejecentret Bakkegården i Thorning
Fårvang Ældrecenter

Hvordan foregår vaccinationen?

Vaccinationen foregår som ved en normal influenzavaccination. Det er plejehjemslægen/en praktiserende læge, som giver vaccinationen. Inden vaccinationen skal borgeren give samtykke til at blive vaccineret, som det også sker ved influenzavaccination. Er borgeren ikke i stand til at give samtykke, skal pårørende forinden have give samtykke. Herefter bliver borgeren vaccineret. Efter vaccinationen overvåges borgeren i 15 minutter for eventuel allergisk reaktion.

Hvem bliver de næste, som får tilbud om vaccination?

Sundhedsmyndighederne har prioriteret, at de mest udsatte vaccineres først. I takt med at vaccinerne bliver leveret til Danmark vil udrulningen af vaccinationerne ske i en prioriteret rækkefølge:
1. Personer som bor i plejebolig mv.
2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
3. Personer med alder ≥ 85 år
4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion
5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved smitte med coronavirus samt udvalgte pårørende
6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson
7. Personer med alder 80-84 år
8. Personer med alder 75-79 år
9. Personer med alder 65-74 år
10. Personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved smitte med coronavirus
11. Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner
12. Øvrige befolkning, f.eks. segmenteret efter alder
I den konkrete udrulning af vaccinationsindsatsen kan det være nødvendigt at justere rækkefølge under hensyntagen til bl.a. vaccineleverancer, logistiske forhold mv.

Bliver vaccinationen frivillig og gratis?

Ja.

Hvordan får jeg besked om vaccination?

Borgere og medarbejdere, der skal vaccineres på fx et plejecenter eller et hospital, får besked om tiderne fra plejecenteret og hospitalet.
Øvrige borgere skal vaccineres på et regionalt vaccinationscenter. I Silkeborg ligger Vaccinationscenter Silkeborg på Helsinkivej 3 i Gødvad.
Borgerne vil i grupper få tilbud og information om vaccination i e-boks eller pr. brev. Ud fra brevet skal vi selv booke en tid til vaccination via en national hjemmeside på samme måde, som vi bestiller tid til en coronatest på coronaprover.dk.
Borgere, der ikke selv er i stand til det, skal så vidt muligt have hjælp fra pårørende til at booke vaccinationstider og til transport til vaccinationscenteret.

Hvorfor vaccinerer vi?

Sundhedsmyndighederne vaccinerer for at:

  • Minimere død, alvorlig sygdom og senfølger som følge af smitte med coronavirus
  • Minimere spredning af smitte i samfundet
  • Sikre, at samfundskritiske nøglefunktioner fortsat kan fungere

Hvordan foregår vaccinationen?

Vaccinationen af befolkningen kommer til at foregå i to faser:

  • Fase 1: Her er en begrænset mængde vacciner til rådighed, som prioriteres til risikogrupper og sundheds- og omsorgspersonale.
  • Fase 2: Her er vaccineforsyningen tilstrækkelig til at vaccinere større grupper og efterhånden hele befolkningen. 

Hvor foregår vaccinationen?

Vaccinen vil blive distribueret fra Statens Seruminstitut til regionerne, og regionerne har herefter ansvar for at organisere tre vaccinationssteder i Fase 1:

  • Vaccination på hospitalerne til personale og indlagte.
  • Vaccination på et vaccinationscenter til borgere, der kan transportere sig.
  • Vaccination på plejecentre og senere også på sociale institutioner, hvor praktiserende læger vil stå for vaccinationen.

I Fase 1 foregår vaccinationen på centrale steder for at sikre den bedste fordeling og fordi vaccinen skal håndteres fra flerdosis glas med store krav til opbevaring.
I Fase 2 kan opgaven med vaccination decentraliseres til fx praktiserende læger, apoteker mv.

Hvornår vaccineres ældre borgere i eget hjem?

Ca. 700 borgere, der får praktisk og personlig hjælp, får tilbud og information om vaccination i e-boks eller pr. brev. Foreløbig har flere end 91 % tilkendegivet, at de ønsker at blive vaccineret. Borgere, der ikke selv er i stand til det, skal så vidt muligt have hjælp fra pårørende til at booke vaccinationstider og til transport til vaccinationscenteret. Er det ikke muligt, vil hjemmeplejen være behjælpelig.

Hvordan bliver vaccinationen registreret?

Når vaccinationen er givet, bliver den i lighed med andre vaccinationer registreret i Det Danske Vaccinationsregister.
På plejecentre m.v. skal borgere og medarbejdere afgive en interessetilkendegivelse, før de kan vaccineres, og som Silkeborg Kommune journaliserer og videregiver til Region Midtjylland. Interessetilkendegivelsen kan til enhver tid tilbagekaldes inden vaccinationen. 

Hvordan virker vaccinen?

Når en virus kommer ind i kroppen, går immunsystemet i gang med at bekæmpe den fremmede virus. Hukommelsescellerne kan huske virus, så man ikke bliver syg, hvis virus kommer igen. En vaccine hjælper kroppens immunsystem, så man ikke bliver syg, hvis virus kommer ind i kroppen. Vaccinen hjælper mod alvorlig sygdom og forhindrer, at andre bliver smittet.

Hvor mange gange skal man vaccineres?

Det er forskelligt. En influenzavaccine skal man have hvert år, mens en stivkrampevaccine kun behøves hvert 10. år. Sundhedsmyndighederne ved endnu ikke, hvor længe en vaccine mod coronavirus virker. Det forventes, at den første vaccine skal tages to gange med tre ugers mellemrum for at have effekt.

Er der bivirkninger ved vaccinationen?

Som ved andre vacciner kan der være nogle få personer, som får bivirkninger. Information om mulige bivirkninger vil fremgå af Sundhedsstyrelsens informationer om vaccinerne, og desuden bliver bivirkninger indberettet til sundhedsmyndighederne.

Hvor kan jeg få mere at vide om vaccination?

Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om vaccination. Se også filmen: Værd at vide om vacciner.

Vaccinen er på vej – så hold fast, Silkeborg!

Vaccinen er på vej, men der går måneder før alle er vaccineret. Vi skal fortsat undgå at blive smittet. Så hold fast, Silkeborg!

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen