Landbrug: Afgørelse om ikke godkendelsespligt efter husdyrbrugloven ved etablering af maskinhus på Lystrupmindevej 2, 8654 Bryrup

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 20. maj 2020

Beskrivelse af sagen

Joachim Nielsen Ballegaard, Ejer af Lystrupmindevej 2, ønsker at ombygge en del af den eksisterende bygningsmasse til maskinhus.


Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Lasse Andersen på tlf. 8970 1486 eller på e-mail mailto:lkan@silkeborg.dk


Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.
Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 20. maj 2020.

Download udkastet


§10 afgørelse om opførsel af maskinhus

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top