Landbrug: Afgørelse om ikke godkendelsespligt efter husdyrbrugloven ved etablering af maskinhus på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup

Landbrug: Afgørelse af tillæg nr. 1 til § 12 miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3, 8620 Kjellerup

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 2. juni 2020

Beskrivelse af sagen

Pinnebjergvej 3 søger efter husdyrloven § 12 stk. 3 om tillæg til eksisterende Miljøgodkendelse. Der ønskes en udvidelse af fra 251 malkekøer med 138 tyrekalve, 48 kvier (23-27 mdr.) og 63 småkalve (0-6 mdr.) svarende til 404,47 DE til 251 malkekøer med 138 tyrekalve, 130 kvier (6-27 mdr.), 48 kvier (23-27 mdr.) og 83 småkalve (0-6 mdr.) svarende til 469,80 DE. Herud over ønskes en oprydning i eksisterende vilkår, da nogle vilkår er forældet eller ikke længere relevante.

Herudover bygges en ny gyllebeholder på 4000 m3 og ensilagepladsen udvides med 350 m2 mod nord.


Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Mariann Nakano Pinkalski på tlf. 8970 1531 eller på e-mail mlp@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 2. juni 2020.

Download afgørelsen


Afgørelse om tillæg nr. 1 til §12 miljøgodkendelsen på Pinnebjergvej 3, 8620 Kjellerup

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen