Kryds ved Drewsensvej, Christian 8.s Vej og Frederiksberggade udvides

Kryds ved Drewsensvej, Christian 8.s Vej og Frederiksberggade udvides

Nu starter arbejdet med at udvide krydset ved Frederiksberggade, Drewsensvej og Christian 8.s vej og udbygge Frederiksberggade. Det sker som et led i byggeriet af Nordskovvej.

For at gøre plads til bilister på den kommende Nordskovvej udvider vi krydset ved Frederiksberggade, Drewsensvej, Christian 8.s Vej og Nordskovvej. Ligeledes udbygger vi Frederiksberggade, så der bliver plads til to vejbaner og en svingbane.

Arbejdet vil påvirke trafikken og færden i området, da krydset er et knudepunkt i Silkeborg, men vi bestræber os på at begrænse generne mest muligt.

Vi forventer at åbne krydset og Frederiksberggade sammen med Nordskovvej 1. oktober 2021.

Området får nye kloakledninger

Inden selve udvidelsen af vejen går i gang, skifter Silkeborg Forsyning ledninger og separatkloakerer i området ved Frederiksberggade, Christians 8.’s vej og Rosenørns Allé. Med en alder på 100 år er kloakledningerne nedslidte.

Fremover vil regnvand og spildevand løbe i hver sin ledning frem for i den samme, som det foregår i dag. De nye ledninger forventes at kunne holde de næste 100 år.

Sådan kommer det til at foregå:

 • Rosenørns Allé lukkes for trafik – januar/februar
  I uge 3 begynder vi forberedelserne til udvidelsen. Vi etablerer blandt andet byggeplads og skurby ved Frederiksberggade 2 til 6. Herefter går Silkeborg Forsyning i gang med at skifte kloakledninger på Rosenørns Allé. Det betyder, at vejen vil være spærret for trafik i 4-6 uger undtagen for gående og cyklister. Bilister kan i stedet benytte Zeltnersvej.
 • Arbejde ved Baneoverskæringen – uge 13 i alt 10 dage
  I påskeferien fra 27/3 til 5/4 skal vi arbejde ved/på skinnerne. I den periode vil togtrafikken blive indstillet. I stedet vil der blive indsat busser. Vi har planlagt arbejdet i påsken, hvor så få som muligt bliver påvirket.
 • Frederiksberggade graves op – april til og med september
  Silkeborg Forsyning fortsætter arbejdet med at skifte kloakledninger på Frederiksberggade. I den forbindelse vil hele gaden blive gravet op. Der vil være en farbar vejbane i hver retning under hele perioden. Dog vil der være en periode på to uger i skolernes sommerferie, hvor Frederiksberggade vil være spærret for gennemkørende trafik.
 • Udvidelsen af kryds – løbende frem til oktober
  Når ledningsarbejdet er færdigt, starter vi på selve udvidelsen af krydset og Frederiksberggade. Til sidst sætter vi nye lysreguleringer op. Krydset forventes at åbne sammen med Nordskovvej 1. oktober 2021.

Hvordan påvirker arbejdet trafikken og adgang til ejendomme?

Der vil der være en vejbane åben i hver retning i hele perioden, med undtagelse af en kort periode i skolernes sommerferie. Cyklister skal trække deres cykler og dele fortovet med fodgængerne.

Alle husstande eller virksomheder med indkørsel til Frederiksberggade vil have adgang til deres ejendomme med undtagelse af korte perioder, hvor vi arbejder foran ejendommen.

Når krydset åbner, vil der fremover blive lukket for ind- og udkørsel til Jernbanegade fra Frederiksberggade.

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen