Afgørelse om reduktion af skovbyggelinje i område omfattet af LP 13-011, Boligområde ved Kallundmose i Gødvad

Ingen miljøkonsekvensvurdering for rydning af skov og etablering kunstgræsbane i Sejs-Svejbæk

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt om rydning af skov samt etablering af kunstgræsbane i Sejs-Svejbæk ikke skal miljøkonsekvensvurderes. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 25. september 2020. Klagevejledningen kan ses i afgørelsen.

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort at et projekt for rydning af skov samt etablering af kunstgræsbane i Sejs-Svejbæk ikke skal miljøkonsekvensvurderes. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Birgit Thorup Eriksen på 8970 1502 eller på
bte@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via
Klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 25. september 2020.

 

Download afgørelse

Afgørelsen


Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen