Ikke VVM pligt for etablering af regnvandsbassin ved Birkeskrænten, Høje Kejlstrup

Ikke VVM pligt for etablering af regnvandsbassin ved Birkeskrænten, Høje Kejlstrup

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt om etablering af et regnvandsbassin på Birkeskrænten, Høje Kejlstrup ikke er VVM-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 30. marts 2021. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med udvidelse af et boligområde ved Birkeskrænten ved Høje Kejlstrup har Silkeborg Forsyning ansøgt om etablering af et nyt regnvandsbassin. Silkeborg Kommune har i forbindelse med miljøscreening af regnvandsbassinet afgjort at etablering af bassinet ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering, da der ikke sker en væsentligt påvirkning af miljøet.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Stine Bruun Bundesen på tlf. 8970 2092 eller på email sbb@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 30. marts 2021.

Download afgørelsen

Se afgørelse ikke VVM pligt (pdf)

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen