Fremtidens kirkeplads og forbindelse mellem Torvet og Havnen skitseret

Fremtidens kirkeplads og forbindelse mellem Torvet og Havnen skitseret

Plan- og Vejudvalget har godkendt en skitse for, hvordan området ved den nordlige del af Fredensgade og pladsen foran Silkeborg Kirke kan komme til at se ud i fremtiden, samt hvordan området forbindes til Havnen.

Området foran Silkeborg Kirke og Fredensgade skal udvikles, så det bliver et omdrejningspunkt for det lokale hverdagsliv. Samtidig skal områdes bindes bedre sammen med havnen, så midtbyens besøgende lettere kan trække mod Havnen og omvendt.

Det er hovedtanken bag det skitseforslag, som Plan- og Vejudvalget har godkendt. Skitseforslaget peger blandt andet på en gangbro over Christian 8.s Vej, en omlægning af Fredensgade til gågadezone og en udvidelse og omdannelse af passagen mellem Christian 8.s Vej og Havnen til et promenadelignende strøg.

Projektet er endnu ikke finansieret. Skitseforslaget er derfor et foreløbigt bud på, hvordan området kan komme til at se ud. Finansiering forventes at indgå i de kommende drøftelser om budget.

Hovedgrebene i skitseforslaget er følgende: 

Kirkepladsen åbnes op

Pladsen foran Silkeborg Kirke skal fortsat danne en respektfuld ramme om de kirkelige handlinger og fremstå som en klassik plads. Pladsen åbnes op, og der skabes en sammenhængende belægning fra facade til facade med de eksisterende røde og blå chaussésten. Pladsen får rækker med kirsebærtræer, der skal give den en særlig identitet.

I pladsens sydlige side, langs Fredens Gård, markeres ruten til trappen mod havnen med en ”løber” af fliser og chaussesten.

Det eksisterende egetræ lyssættes og bliver sammen med et evt. spejlbassin/kunstværk i pladsens sydside de to dominerende fokuspunkter. Der kommer bænke under egetræet og kirsebærtræerne til ophold. Pladsens parkeringspladser placeres i det nordøstlige hjørne.

Fredensgade bliver gågadezone

Fredensgade skal omlægges til en gågadezone med træer i begge sider og med den samme belægning som på Torvet.

Forbindelsen til Havnen via gangbro

Skitseforslaget kommer med to bud på, hvordan Torvet kan forbindes med Havnen:

  1. Via en trappe mellem Christian 8.s Vej og Kirkepladsen, hvor der vil være direkte kig til Havnen. Den løsning indebærer, at man skal krydse Christian 8.s vej i niveau.
  2. Via en gangbro over Christian 8.s Vej, som vil skabe en direkte forbindelse mellem Kirkepladsen og passagen foran Museum Silkeborg. På den måde undgår fodgængere at krydse Christian 8.s vej, og trafikken på vejen vil ikke blive påvirket af krydsende fodgængere. En gangbro vil dog tage plads fra trappen mellem Kirkepladsen og Christian 8.s Vej og arealet omkring Museumspassagen, hvor der skal være plads til et elevatortårn. Ligeledes vil kigget fra Havnen og op til Kirken og omvendt blive forstyrret.

Plan- og Vejudvalget ønsker, at der arbejdes videre med en gangbro over Christian 8.s vej.

Skitse for gangbro over Christian 8.s vej

Museumspassagen omdannes til grøn promenade

Passagen mellem Christian 8.s Vej og Havnen udvides og omdannes til et bredt promenadelignende strøg. For at skabe sammenhæng på hele strækningen fra Kirkepladsen til Havnen anvendes en belægning af chaussésten lige som på Kirkepladsen. Passagen markeres med en række af træer, og der laves plads til ophold i form af bænke og plinte.

Den fremtidige Museumspassage ved Christian 8.s vej

Den videre proces

Vi vil forsætte dialogen med A. Enggaard og Silkeborg Kirke, der sammen med Silkeborg Kommune ejer arealerne. Pt. afventer vi en udmelding fra A. Enggaard om nærmere tidsplan og proces for byggeriet Fredens Gård.

Vi har desuden fokus på, at udviklingen skal ske i tæt samspil med udviklingen af havneområdet.

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen