Fire reviderede vandløbsregulativer kræver ikke miljøvurdering

Forslag til tillæg nr. 45 til Spildevandsplanen: Udtræden af kloakfællesskabet m.v. ved Herningvej 100

Tillæg nr. 45 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for kloakering af et nyt boligområde, udtræden af kloakfællesskabet for regnvand samt oprettelse af et privat regnvandslaug.

Har du bemærkninger?

Forslag til tillæg er jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 6 i otte ugers offentlig høring frem til den 19. august 2020. Herefter vil planen blive endeligt vedtaget under hensyntagen til de bemærkninger eller indsigelser som kommunen modtager. Du har således mulighed for at kommentere tillægget frem til afslutningen af den offentlige høring.

Link til forslag til tillæg 45 (pdf)

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af tillæg 45 til Spildevandsplan, har Silkeborg Kommune truffet afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 10.

En eventuel klage over afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering skal være indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 22. juli 2020.

Link til afgørelse om ikke miljøvurdering (pdf)

Tillæg 45 til Spildevandsplanen er i offentlig høring på Silkeborg Kommunes hjemmeside fra den 24. juni 2020 til den 19. august 2020.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen