Forslag til lokalplan for Erhvervskorridoren i offentlig høring

Forslag til lokalplan for Erhvervskorridoren i offentlig høring

Langs Silkeborgmotorvejen ligger Erhvervskorridoren – et godt 40 hektar stort område med gode erhvervsmuligheder. Silkeborg Kommune fremlægger nu forslag til lokalplan for Erhvervskorridoren i offentlig høring.

Lokalplan for Erhvervskorridoren med mange muligheder

Udvikling af Erhvervskorridoren er allerede i gang.
Jyske Banks byggeri til Bankdata og Envisions bygning ved Nørreskov Bakke er nogle af de første markante byggerier i området.

Silkeborg Kommune støtter aktivt op om områdets udvikling og fremlægger nu forslag til lokalplan for udvikling af Erhvervskorridoren.

Borgmester Steen Vindum (Venstre) ser frem til, at den længe ventede omdannelse af Erhvervskorridorens helt motorvejsnære del kan tage sin begyndelse: ”Erhvervskorridoren er noget særligt. Området har en unik placering midt i Silkeborg og på samme tid helt tæt på motorvejen med kun en halv time til Herning og Aarhus. Det er her, den kommende erhvervsudvikling i Silkeborg by skal koncentreres, og det er her, kommende virksomheder får det største eksponeringspotentiale mod Silkeborgmotorvejen.”

I lokalplanen konkretiseres visionerne for Erhvervskorridoren som et centralt erhvervsområde i Silkeborg by. På grund af nærheden til og synligheden fra motorvejen skal Erhvervskorridoren fremstå som en indgangsportal til byens sammenhængende erhvervsområde ved Høje Kejlstrup og som et bymæssigt pejlemærke langs motorvejen.

Formand for Plan- og Vejudvalget Hans Okholm (SF) uddyber: ”Vi skal som kommune turde sætte barren højt og stille krav til udviklingen af vores erhvervsområder – og det gør vi med lokalplanen for Erhvervskorridoren. Erhvervskorridoren adskiller sig fra byens andre erhvervsområder, og derfor giver vi i lokalplanen mulighed for byggeri i mindst tre og op til seks etager langs motorvejen. Dermed er det tanken, at de mange tusinde bilister på motorvejen reelt oplever, at de kører igennem byen, når de passerer Erhvervskorridoren.”

Byrådets behandling af lokalplanen

Silkeborg Kommune har fremlagt forslag til lokalplan 13-019 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 24 for Erhvervskorridoren i offentlig høring frem til 8. juni 2018.

Sideløbende hermed fremlægges miljøvurdering af de to planforslag. Planforslagene og miljøvurdering kan findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Har du bemærkninger til planerne, modtager Silkeborg Kommune dem på teknisk@silkeborg.dk.

Silkeborg Kommune afholder offentligt orienteringsmøde om planforslagene torsdag den 3. maj 2018 kl. 19.00 – 21.00 i Vejdirektoratets bygning på Nørreskov Bakke 2A, Silkeborg.

Lokalplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Årstiderne Arkitekter og forventes endeligt vedtaget af byrådet til august 2018.

Hvis du vil vide mere: 

Borgmester Steen Vindum, Steen.Vindum@silkeborg.dk

Plan- og Byggechef Trine Skammelsen, TrineRibergaard.Skammelsen@silkeborg.dk

Projektleder Line Morsing Steenberg, LineMorsing.Steenberg@silkeborg.dk

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen