Hvordan påvirker coronavirus virksomheder?

Coronavirus: Silkeborg drøfter fire hjælpepakker til erhvervslivet

Politiske drøftelser om fremrykning af anlægsinvesteringer for 25,2 mio. kr. Initiativer for 1,5 mio. kr. til at understøtte handelsliv, kulturinstitutioner og attraktioner. Forudbetaling af indkøb og udskydelse af huslejebetaling for at styrke virksomhedernes likviditet.

– Det er sket en markant opbremsning i økonomien som følge af coronakrisen. Mange virksomheder, butikker, kulturinstitutioner og attraktioner er pressede på deres likviditet. Derfor vil vi politisk drøfte fire hjælpepakker, siger borgmester Steen Vindum.

– Allerede for en måned siden begyndte vi at fremrykke vores betalinger af leverede ydelser for at hjælpe erhvervslivet under den delvise nedlukning af samfundet. Den 19. marts 2020 straksudbetalte vi fx 71 mio. kr. til vores leverandører., og vi betaler hver dag regninger for ca. 9. mio. kr. Det er betalinger af alt fra håndværkere til leverancer af fødevarer og kontorartikler. Nu følger fire nye hjælpepakker, hvis vi politisk beslutter det, siger Steen Vindum.

De fire nye hjælpepakker til erhvervslivet drøftes på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde tirsdag 21. april 2020:

Fremrykning af anlægsprojekter

Det foreslås at fremrykke seks anlægsprojekter for i alt 25,2 mio. kr. til 2020:

  • Trafiksikkerhed: Etablering af cykelkantbaner fra Grauballe til Allingskovby og fra på Ryvej fra Rodelund til Salten Skov, 11,4 mio. kr.
  • Renovering og vedligehold: Renovering og vedligeholdelsesopgaver af bl.a. Vandtårnet i Amaliegade, Silkeborg Museum, Nørrevængets Børnehus og Langsøskolen, 9 mio. kr.
  • Affaldshåndtering: Nye løsninger til affaldssortering ved skoler og institutioner for at øge genanvendelse, 3 mio. kr.
  • Energimærkning af bygninger: Lovpligtig energimærkning for en bedre udnyttelse af energien til kommunens bygninger, 0,8 mio. kr.
  • Trailcenter og outdoorfaciliteter i Silkeborg-Søhøjlandet – Danmarks Outdoor Hovedstad, 0,5 mio. kr.
  • Naturgenopretning: Genopretning af sjældne højmoser, 0,5 mio. kr.

En eventuel fremrykning af anlægsinvesteringer skal drøftes og godkendes af byrådet 27. april 2020.

Støtte til handelsliv og oplevelseserhverv

Det foreslås, at Silkeborg Kommune disponerer 1,5 mio. kr. fra eventpuljemidler til initiativer, der skal styrke synergien mellem butikker, restauranter og oplevelsesattraktioner og den generelle markedsføring af Silkeborg Kommune som en attraktiv destination for danske korttidsturister.

Forudbetaling af indkøb

For at styrke erhvervslivets likviditet foreslås det, at det bliver muligt for leverandører efter konkret henvendelse og efter en konkret vurdering at få forudbetaling for leverancer op til 1 mio. kr. i perioden frem til 1. juli 2020. Endvidere foreslås det, at Silkeborg Kommune undlader at gøre misligholdelses som følge af coronakrisen gældende frem til 1. oktober 2020. Silkeborg Kommune vurderer, at det primært vil være indenfor bygge- og anlægsområdet, hvor forudbetaling for leverancer kan være relevant. På vare- og tjenesteydelser vurderer Silkeborg Kommune, at en fremrykning af leverance og betaling vil være at foretrække.

Udskydelse af huslejebetaling

For at styrke erhvervslivets likviditet foreslås det, at det bliver muligt for lejere at få midlertidig henstand med betaling af husleje i kommunens ejendomme og/eller ændret periode for forudbetaling af huslejen. Silkeborg Kommune vil kunne gives henstand med huslejen i op til én måned, og huslejebetalingen kan ændres fra tre måneder forud til månedsvis betaling i en kortere periode. Silkeborg Kommune vurderer, at 15-20 virksomheder og forpagtere vil kunne få gavn af ordningen.

Se også:

Coronavirus: Sådan hjælper Silkeborg Kommune erhvervslivet

Coronavirus: Hvordan påvirker krisen virksomhederne?

Coronavirus: Hotline til virksomheder udvider åbningstiden

Coronavirus: Silkeborg hjælper virksomheder med tidlige betalinger

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen