Coronavirus: Genåbning af dagpleje, daginstitutioner og skoler

Coronavirus: En ny hverdag begynder torsdag i dagtilbud og torsdag og fredag på skolerne i Silkeborg

For at blive helt klar til genåbningen, har Silkeborg Kommune besluttet, at de fleste af Silkeborg Kommunes dagplejere og daginstitutioner åbner torsdag 16. april 2020, og at de fleste skoler åbner torsdag og fredag 16. og 17. april 2020. Enkelte dagtilbud og skoler vil først være klar til at åbne fra mandag 20. april 2020.

Forældre får informationer om de konkrete åbningstider for deres børn på Tabulex (dagplejen), Daycare (daginstitutioner) og Aula (skoler).
Informationer til medarbejdere: Klik her.

Genåbning torsdag og fredag med undtagelser

For at sikre, at alle dagtilbud og skoler er helt klar til at modtage børn og elever, har Silkeborg Kommune besluttet en gradvis og kontrolleret genåbning:

Genåbning af børnehuse og dagpleje

Hovedparten af kommunens børnehuse og dagplejen åbner torsdag 16. april 2020. 
Mandag 20. april 2020 åbner børnehuse, som på grund af ombygning eller andet har særlige udfordringer. Det drejer sig om Troldehøjen i Virklund, Bøgehuset i Them, Børnehuset Søholt og Balle Børnehus.
Børnehusene åbnes først, når Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan overholdes.
Forældre får informationer om de konkrete åbningstidspunkter for deres børn i dagplejen via Tabulex og i daginstitutioner via Daycare.

Genåbning af skoler og SFO’er

Hovedparten af skolerne åbner torsdag 16. april 2020 og fredag 17. april 2020 for elever fra 0-5 klasse.
Praktiske forhold, der kræver mere forberedelse, før børn og elever kan begynde, kan betyde, at enkelte skoler først genåbner mandag 20. april 2020, ligesom der af praktiske grunde kan være forskudt start mellem forskellige klasser på samme skole.
Skolerne åbnes først, når Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan overholdes.
Forældre får informationer om de konkrete åbningstidspunkter for deres børn via Aula.

Nødpasning indtil genåbning

Hvis forældre efter påske har brug for nødpasning af børn i dagtilbud eller skole frem til genåbning, gælder de samme kriterier og principper for tilmelding som før påske. 
Hvis dit barn er indskrevet i dagpleje og har brug for nødpasning, bedes du dog skrive til følgende adresse: dagplejen@silkeborg.dk.

Nyoptagne børn i børnehusene

Forældre til børn, som er nyoptaget i et børnehus i løbet af lukkeperioden med start efter 13. marts 2020, har ikke alle adgang til Daycare. Hvis det er tilfældet, bedes man kontakte lederen af børnehuset, hvor barnet skal begynde.

Behovet for børnepasning

For at kunne leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer vil det være en stor hjælp at vide, hvor mange børn, der vil være i de enkelte børnehuse. Selvom der ikke længere er tale om nødpasning, vil børnehusene derfor i den kommende tid spørge til forældrenes forventede pasningsbehov. Vi håber, at forældrene har mulighed for at svare på dette, så alle kan få det bedst mulige tilbud.

Omfattende forberedelser til åbning

Møbler skal flyttes rundt for at skabe mere plads og gøre rengøringen nemmere. Sæbe, håndsprit, håndservietter, engangshandsker m.v. skal skaffes frem. Medarbejderne skal på et hygiejnekursus, og medarbejderne skal organisere en ny hverdag med hyppige håndvask, ekstra rengøring, og tilstrækkelig afstand inde og ude, så åbningen for børn og elever bliver tryg og sikker for alle, samtidig med, at der skabes et godt pædagogisk tilbud og en god skole indenfor de sundhedsmæssige retningslinjer.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer indeholder krav og anbefalinger til rengøring, hygiejne og organisering af hverdagen i dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO’er, så spredningen af smitte med coronavirus minimeres. 

Se Sundhedsstyrelsens vejledninger for genåbning af dagtilbud.
Se Sundhedsstyrelsens vejledninger for genåbning af skoler og SFO’er.

Se filmen til børnehavebørn om den forandrede hverdag: Sådan går vi i børnehave igen.
Se filmen til de yngste skolebørn om den forandrede hverdag: Sådan går vi i skole igen.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen