Byrådet har besluttet - marts 2020

Byrådet har besluttet – september 2019

Mandag 23. september 2019 var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et kort overblik over, hvad Silkeborg Byråd har besluttet

Høringer

Nyt kvarter i Them
Them: En bygherre er interesseret i at bygge 52 huse i Them. Det kræver en ny lokalplan for et område tæt på Frisholm, og byrådet har sendt et forslag i 4 ugers høring. Forslaget skaber plads til 52 grunde med fritliggende huse og fælles grønne områder. Grunde, veje og fællesarealer skal være i stand til selv at håndtere overfladevand. Der bliver stinet og vejadgang fra Frisholmparken.
Byrådsmødet 23. september sag 5

112 lejligheder i Lysbro
Lysbro: En bygherre er interesseret i at bygge omkring 112 lejligheder i den sydvestlige del af Lysbro. Det kræver en ny lokalplan og byrådet har derfor sendt et forslag i 4 ugers høring. Forslaget skaber plads til to bygninger i op til 4 etager mod Herningvej og op til 3 etager mod rækkehuse ved Lysbroengen. Bygningerne kommer til at ligge mellem Kjellerupstien, den tidligere jernbane og Herningvej.
Byrådsmødet 23. september sag 6

Beslutninger

Plan for det centrale Hvinningdal vedtaget
Hvinningdal: Hvinningdal har udviklet sig markant i den seneste årrække og har brug for flere offentlige faciliteter. Byrådet har tidligere besluttet at bygge ny hal og daginstitution, Balle Menighedsråd vil gerne bygge en ny kirke og en gruppe borgere har planer om at bygge et fælleshus. Nu har byrådet vedtaget en lokalplan for det centrale Hvinningdal med plads til ny hal og fælleshus, idrætsområder, plejeboliger og ny kirke. Forslaget har været i 4 ugers høring og derefter rettet til.
Byrådsmødet 23. september sag 4

3,5 mio. kroner til sikrere trafik
Silkeborg Kommune: 10 af projekterne i Trafiksikkerhedsplanen bliver gennemført i år. Byrådet har bevilget 3,5 mio. kroner til at forbedre sikkerheden ved Sørkelvej i Sminge, krydset Guldbergsgade/Nylandsvej/Langelinie i Silkeborg, Kirkebakken omkring Digterparken i Kjellerup, Ansvej ved Rønne Allé og Bøge Allé i Silkeborg, Dybdalen ved Dybdalsvej i Resenbro, Søndergade og Nørregade nord for Brogade i Kjellerup, Hvinningdalvej, nord for Gefionvej i Silkeborg, Lemming Bygade, Lemming. Første skridt mod at øget sikkerhed i kryds Resdal, nord for Skægkær og Gjessøvej ved Funderholmevej.
Byrådsmødet 23. september sag 8

1,2 mio. kroner til sikrere skoleveje

Silkeborg Kommune: Vejene ved Silkeborg Kommunes skoler er på vej til at blive sikrere. Hastighedsgrænsen bliver sat ned til max. 40 km i timen vej 27 skoler. Og ved Friskolen Klippen i Voel, Skægkærskolen, Fårvang Skole, Kragelund Skole, Sorring Skole, Lemming Friskole kommer der forskellige løsninger, der kan gøre skolevejen sikrere. Byrådet har bevilget 1,2 mio. kroner til sikrere skoleveje.
Byrådsmødet 23. september sag 9

Næste skridt mod nye gågader
Silkeborg: Arbejdet med at projektere gågadernes nye udseende er nu så langt, at det er tid til at planlægge et udbud. Der bliver tale om et samlet udbud for Vestergade, Søndergade og Søndertorv. Byrådet har bevilget 1,5 mio. kroner til at komme videre på.
Byrådsmødet 23. september sag 10

1 mio. kroner til projekter i Gudenåoplandet
Silkeborg Kommune: Byrådet har bevilget 1. mio. kroner til projekter i gudenåoplandet. Pengene går blandt andet til at undersøge vegetationen i Gudenåen, forbedre et stryg ved Salten Å, arbejde videre med at gøre Thorsø fri for alger, udbygge broer, at restaurere tilløb til Gjern Å, så åen kan få sit naturlige løb tilbage, og der kan komme steder, hvor der kan fiskes og hvor fiskene kan gyde. Og ved Lyngsø er der sat gang i en række tiltag, som på sigt kan gøre søen egnet til at bade i.
Byrådsmødet 23. september sag 11

Børnehuset Elverhøj får plads til flere
Gødvad: Gødvad vokser og det gør antallet af børn også. Fra 2020 er der 42 børn flere børn med behov for pasning, end der er permanente pladser. Derfor bliver Børnehuset Elverhøj udvidet og moderniseret i samme forbindelse. Byrådet har bevilget 10 mio. kroner at etablere 40 nye permanente pladser i Elverhøj og 2 mio. kroner til at modernisere det nuværende børnehus. Elverhøj er klar til at modtage flere børn fra januar 2021.
Byrådsmødet 23. september sag 12

Interaktivt gulv mm. på Solbo

Resenbro: Daginstitutionen Solbo, som er for børn med handicap er ved at blive ombygget og udvidet. Byrådet har bevilget 800.000 kroner til tilkaldeanlæg, legepanel, hjælpemidler til kørestolsbrugere og interaktivt gulv, som er nye tiltag i forbindelse med om- og tilbygningen af institutionen.
Byrådsmødet 23. september sag 13

7 mio. kroner til brandsikring på plejecentre
Silkeborg Kommune: Byrådet har tidligere besluttet at øge brandsikringen på plejecentrene og nu bevilget 7 mio. kroner, så første etape kan gå i gang.
Byrådsmødet 23. september sag 14

Renovering af 2 skoler
Silkeborg Kommune: Indeklimaet på Sølystskolen trænger til at blive reguleret, og en del af taget på Kjellerup Skole udskiftet og renoveret. Byrådet har bevilget henholdsvis 5,3 mio. kroner og 1,76 mio. kroner, så det kan blive ordnet.
Byrådsmødet 23. september OGSÅ sag 14

Besparelser for 21,2 mio. kroner
Silkeborg Kommune: På byrådsmødet i august besluttede byrådet, at alle udvalg skulle finde besparelser for 20 mio. kroner for at lette ældre- og sundhedsudvalget, der bruger flere penge på drift end beregnet i budgettet for 2019. Udvalgene har fundet 21,2 mio. kroner på deres budgetter. Byrådet har godkendt de forskellige besparelser.
Byrådsmødet 23. september sag 15

10 almene boliger i Kragelund

Kragelund: Silkeborg Boligselskab planlægger at bygge 10 almene familieboliger på Engesvangvej i Kragelund. De kommer til at koste i alt 19,793 mio. kroner. Hver gang boligselskaber bygger almene boliger, skal kommunen betale 10 procent af grundkapitalen, så byrådet har bevilget 1,979 mio. kroner mio. kr.
Byrådsmødet 23. september sag 16

600.000 kroner til samtaletårn på Silkeborg Højskole
Silkeborg: Silkeborg Højskole fylder 50 i år, og i den anledning vil højskolen bygge et 10 meter højt samtaletårn på højskolens grund. Tårnets form og valg af materialer skal bygge bro mellem natur og kultur og mellem Silkeborg Højskoles tradition for friluftsliv og kunst og højskolens formål om at danne mennesker gennem forundring og samtale. Tårnet er et åbent kunstprojekt, som alle kan benytte og som skal styrke samtalen mellem borgere på kryds og tværs. Byrådet har bevilget 600.000 kroner til et samtaletårn – en tredjedel af budgettet – resten har skolen selv fundet.
Byrådsmødet 23. september sag 17

Gjern Kultur- og Idrætscenter får LED-pærer
Gjern: Gjern Kultur- og Idrætscenter vil gerne overgå til LED-belysning for både at reducere forbruget af CO2 og for at spare på el-regningen. Byrådet har bevilget 84.000 kroner – halvdelen af udgiften – resten skal Gjern Kultur- og Idrætscenter selv finde.
Byrådsmødet 23. september sag 18

Dagtilbud og skoler får ekstra i Budget 2020
Silkeborg Kommune: Skoler og dagtilbud skal spare 5,833 mio. kroner i 2019s budget. Peter Sig Kristensen fra Enhedslisten har foreslået, at skoler og dagtilbud får et engangsbeløb af samme størrelse reserveret i udvalgets budget for 2020, som kompensation. Byrådet har besluttet at føre forslaget ud i livet.
Byrådsmødet 23. september sag 19

Byrådets mødeplan 2020

Silkeborg Kommune: Også i 2020 kommer byrådsmøder til at foregå hver 4. mandag i hver måned kl. 17 med op til 30 minutters dialogmøde med borgerne først. Juli er mødefri, og mødet i december foregår 21. december i stedet for 28. december. Budgettet bliver behandlet første gang 15 september kl. 13 og anden gang 7. oktober kl. 15.
Byrådsmødet 23. september sag 20

Stedfortrædere
Silkeborg Kommune: 1. stedfortræder for Radikale Venstre, Kim Egeskov, har deltaget i stedet for Johan Brødsgaard, der er på ferie. 1. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti, Knud Erik Nielsen, har deltaget i stedet for Hans Okholm, der var forhindret i at deltage på grund af andet offentligt hverv.
Byrådsmødet 23. september sag 2

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen