Byrådet har besluttet - marts 2020

Byrådet har besluttet – marts 2018

Mandag 19. marts 2018 var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et kort overblik over, hvad Silkeborg Byråd har besluttet.

Få indflydelse

Erhvervskorridoren i Gødvad
Silkeborg: Planerne er, at området omkring motorvejen ved afkørslen ved Søholt skal huse kontor- og mindre produktionserhverv samt butikker med varegrupper, der kræver meget plads. Det skal være muligt at bygge i op til 6 etager mod motorvejen for at sikre, at området er synligt for den gennemkørende trafik. Det kræver en ny lokalplan, og byrådet sendte et forslag i 8 ugers høring. Forslaget indeholder også muligheden for at ændre vejene i området – blandt andet at flytte Lillehøjvej, så den kan blive en bærende adgangsvej.
Byrådsmødet 19. marts sag 5

Landbrugsmuseum ved Lille Amerika i Gjern
Gjern: Søhøjlandets Landbrugsmuseum mangler et sted at flytte hen, og folkene bag museet længe har ønsket sig at få museum i Silkeborg Kommunes gamle bygninger på Lille Amerika, der ligger skråt overfor Feriecenter Landal Søhøjlandet og tæt på golfbanen. Nu er der en lokalplan på vej, der gør det muligt at indrette museum i på adressen. Byrådet sendte forslaget i 8 ugers høring.
Byrådsmødet 19. marts sag 6

Byrådet har besluttet

College 360 bliver fritaget for en del af ejendomsskatten
Silkeborg: En lokalplan om erhvervsudvikling i området omkring College 360 (teknisk skole) har øget områdets værdi og dermed ejendomsskatten. Skolen er derfor uforvarende endt med en større regning. Byrådet har besluttet at fritage skolen for den ekstra ejendomsskat. Skulle andre uddannelsesinstitutioner komme i samme situation, vil de også blive fritaget.
Byrådsmødet 19. marts sag 18

Byrådet har godkendt

Folkeskolerne klarer sig godt
Silkeborg Kommune: Kvalitetsrapporten for Silkeborg Kommunes folkeskoler viser, at skolerne i Silkeborg generelt klarer sig godt, når man vurderer dem på baggrund af de faglige resultater, som eleverne opnår – både afgangskarakterer og nationale test. Elevernes trivsel ligger i gennemsnit på niveau med landstallet, men andelen af elever, der repræsenterer den bedst mulige trivsel, er steget og ligger over landstallet. Der er samtidig sket et fald i andelen af de elever, der trives dårligst. Byrådet har godkendt rapporten.
Byrådsmødet 19. marts sag 3

Ændrede priser for servicepakker til borgere i botilbud
Silkeborg Kommune: Borgere i botilbud betaler selv for kost, rengøringsmidler, toiletartikler og hygiejnemidler. Priserne varierer, for hvad der er i dem afhænger af det enkelte botilbuds dagligdag. Fx; er der madordninger på nogle bosteder, mens beboerne selv laver mad på andre bosteder. Nogle botilbuds servicepakker har i 2016 givet underskud. Byrådet har godkendt, at hele underskuddet skal indgå i prisen på servicepakkerne i 2018.
Byrådsmødet 19. marts sag 4

3 mio. kroner til byggemodning i 2018

Silkeborg Kommune: Der er udstykket mange nye byggegrunde i Silkeborg Kommune, og de er endnu ikke byggemodnet. Byrådet har bevilget 3 mio. kroner til byggemodning i 2018. En del af pengene går til vedligehold af usolgte grunde.
Byrådsmødet 19. marts sag 7

3,2 mio. kroner til byggemodning af arealet på Stadion Allé 16
Silkeborg: En del af den gamle stadiongrund i Sydbyen skal nu være hjemsted for 2 boldbaner med kunstgræs og en bygning med omklædningsrum. Det kræver jordarbejder, udlægning af membran, dræning, grus og kommer til at koste 3,2 mio. kroner. Byrådet har bevilget pengene.
Byrådsmødet 19. marts sag 8

5,8 mio. kroner til nye veje i Gødvad By

Silkeborg: Der er flere byggegrunde ved Gudenåskrænten i Gødvad By, og det kommer til at øge trafikken i Gødvad By og kræver en ny vej til byen, der fører trafikken en anden vej ud af byen. Den nye vej fører over mod kvarteret med skandinaviske navn, nærmere betegnet Turkuvej. Udover at Gødvad Bygade på den måde bliver et fredeligere sted, får gaden cykelsti i den sydlige side, så det bliver hurtigere og sikrere at cykle over til gymnasiet. Projekterne koster tilsammen 5,8 mio. kroner. Byrådet har bevilget pengene.
Byrådsmødet 19. marts sag 9

840.000 kroner til overs efter byggemodning i 2017

Silkeborg Kommune: I 2017 blev der bevilget 12,449 mio. kroner til byggemodning af 5 forskellige områder. Nu er regnskaberne gjort op, og det viser sig, at det blev 840.000 billigere end beregnet. Byrådet har godkendt at pengene bliver overført til 2018’s pulje til byggemodning.
Byrådsmødet 19. marts sag 10

16 anlægsregnskaber
Silkeborg Kommune: 16 regnskaber fra 4 forskellige fagudvalg viser, at der alt i alt blev brugt færre penge end beregnet. Regnskaberne handler om mange forskellige ting lige fra veje over nedrivning, renovering af det gamle rådhus og LED-pærer til velfærdsteknologi til Silkeborg Slot, og Kunstkælderen i Lysbro. De fleste regnskaber viser overskud, en del af pengene kommer direkte i kommunekassen, andre tilbage til den konto de kom fra. Et enkelt af regnskaberne viser, at der blev brugt flere penge end beregnet. De skal nu findes på den konto, de kom fra. Byrådet har godkendt de 16 regnskaber.
Byrådsmødet 19. marts sag 11

Overførsel af drifts-, anlægs- og finansielle budgetbeløb fra 2017

Silkeborg Kommune: Forbruget ramte ikke plet alle områder/institutioner i 2017. Byrådet har godkendt at overskud såvel som underskud bliver overført til 2018. I alt er der udsving på 358 mio. kroner som i første omgang kommer fra kassen.
Byrådsmødet 19. marts sag 12

Regnskab 2017 for Midtjysk Brand & Redning
Silkeborg Kommune: Det samlede driftsresultat for Midtjysk Brand & Redning viser et negativt resultat på 575.000 kroner. De primære årsager til det negative resultat i 2017 er ekstraordinære, men nødvendige indkøb af køretøjer og materiel foretaget i løbet af året. Der har desuden været ekstraordinære udgifter i forbindelse med fratrædelse af personale. Byrådet har godkendt regnskabet.
Byrådsmødet 19. marts sag 13

Silkeborg Kommunes årsberetning og regnskab 2017
Silkeborg Kommune: 2017 var året, hvor en lang række store byggeprojekter blev indviet – blandt andet Torvet, Marienlund Plejecenter og JYSK Arena. Det var et år, hvor Silkeborg aktivt deltog i Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad – blandt andet med udstillingen Jorn + Munch, som trak tusinder til, inden den skulle videre til storbyer som London og New York. Silkeborg Kommune blev udnævnt til Danmarks Outdoor Hovedstad. Regnskabet blev bedre end først budgetteret. Det oprindelige samlede driftsbudget lød på 5.145,3 mio. kroner, mens regnskabet viser, der blev brugt 116,3 mio. kroner mindre. Læs Årsberetning og Regnskab for 2017
Byrådsmødet 19. marts sag 14

Ændret ejerstrategi for Silkeborg Forsyning A/S
Silkeborg Kommune: Silkeborg Forsyning har fået en ny ejerstrategi, der er knyttet tydeligere sammen med Silkeborg Kommunes ønske om en ambitiøs energi- og klimaindsats, herunder CO2neutralitet. I strategien står der nu, at selskabet skal sikre, at der på alle relevante områder bliver arbejdet med CO2 neutrale tiltag, og selskabet skal fremlægge et årligt CO2-regnskab for selskabets aktiviteter. Desuden står det nu mere præcist, hvordan dialogen mellem Silkeborg Forsyning skal være, blandt andet mindst 2 møder i løbet af en byrådsperiode. Fx; når der er større projekter og planer undervejs. Byrådet blev orienteret om den nye ejerstrategi.
Byrådsmødet 19. marts sag 15

Forslag fra Enhedslisten om at drøfte Silkeborg Forsynings ejerstrategi 
Silkeborg Kommune: Enhedslisten havde bedt om at få et punkt med på dagsorden om at drøfte, hvad der nu var endt med at blive Silkeborg Forsynings gamle ejerstrategi. Punktet var levet indhentet af tiden, for Enhedslisten havde bedt om at få punktet på dagsorden, før arbejdet med den nye ejerstrategi gik i gang og blev hurtig færdigt.  Byrådet valgte at tage forslaget til efterretning.

Byrådsmødet 19. marts sag 16

45 mio. kroner fra salg af HMN Naturgas A/S 
Silkeborg Kommune: Silkeborg Kommunes er medejer af HMN Naturgas A/S, som nu er blevet solgt. Silkeborgs ejerandel var på 45 mio. kroner, som bliver udbetalt i marts 2018. Byrådet kunne vælge at mellem at få hele beløbet udbetalt nu og så betale 60% i statsafgift eller betale 20% i statsafgift, deponere resten og få pengene udbetalt i mindre portioner i 10 år. Byrådet har godkendt at bruge sidstnævnte metode.
Byrådsmødet 19. marts sag 17

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen