Byrådet har besluttet - marts 2020

Byrådet har besluttet – januar 2021

Mandag 25. januar 2021 var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et overblik over, hvad Silkeborg Byråd har besluttet

Ja til Byhaven med 100 boliger på Borgergade
Silkeborg: Byrådet har endeligt godkendt en lokalplan for Netto og Maxi-Zoo på Borgergade. Byggeriet bliver afløst af 5 punkthuse, fra 3 – 7 etager. Projektet er benævnt Byhaven og vil fremstå som en enklave i Alderslyst med byrum og opholdsgader, som inviterer ind fra Borgergade for de gående. Til- og frakørsel til grunden vil ske via Lupinvej.
Byrådsmødet mandag 25. januar, sag 2

Ja til 96 nye lejligheder på hjørnet af Kejlstrup- og Lupinvej
Silkeborg: Byrådet har endeligt godkendt en lokalplan for den tomme grund, der tidligere har huset forskellige supermarkeder, der gør det muligt at opføre et etagebyggeri med 96 lejligheder i en åben karré på mellem 4-6 etager inklusiv en tagterrasse og et attraktivt grønt gårdrum. P-pladserne kommer til at ligge ud mod Lupinvej og en intern vej.
Byrådsmødet mandag 25. januar, sag 3

Ja til nyt kvarter i Mariedalen i Sejling
Sejling: Byrådet har endeligt godkendt en lokalplan for Mariedalen sydvest for Sejling. Planen skaber plads til op til 80 tæt-lave samt 35 parcelhuse. 15 af boliger bliver almene boliger som Silkeborg Boligselskab står for. Området får en stor legeplads, og der bliver en sti over til skolen. Stien bliver desuden koblet sammen til det nuværende stinet.
Byrådsmødet mandag 25. januar, sag 4

Ændringer på vej på Frederiksberggade
Silkeborg: Byrådet har sendt et forslag til ny lokalplan for karreen mellem Frederiksberggade Chr. 8’s vej og Drewsensvej i 8 ugers høring. Forslaget vil blandt andet gøre det muligt, at nye huse på Frederiksberggade kan opføres i op til 4 ½ etage og på hjørnerne ved Jernbanevej og Lyngbygade i 3 ½ etage.
Byrådsmødet mandag 25. januar, sag 5

Færre og lavere huse i Gødvad Enge
Silkeborg: Silkeborg Kommune ejer et areal i Gødvad Enge og vil gerne ændre lokalplanen for området øst for Tusindfryd fra i alt maks. 6.000 m² til i alt maks. 4.000 m². Højden ønskes ændret fra 3 til 2 etager. Det kræver et tillæg til områdets lokalplan, og byrådet har sendt et sådant i 4 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 25. januar, sag 6

Nye boliger vest for Engesvangsvej i Kragelund
Kragelund: Byrådet har sendt et forslag til en lokalplan for et område i den nordlige del af Kragelund i 4 høring. Forslaget skaber plads til 13 fritliggende parcelhuse, kompaktparceller og 10 sammenbyggede dobbelt- eller rækkehuse. Der bliver vejadgang via Kragelund Skovvej og adgang til byens stisytem. Der bliver taget hensyn til områdets naturværdier, fx vandhuller, skov og krat.
Byrådsmødet mandag 25. januar, sag 7

3 mio. kroner til byggemodning
Silkeborg Kommune: Byrådet har bevilget 3 mio. kroner, der skal gå til at byggemodne, vedligeholde grunde, undersøge jordbundsforhold, vurdere klimaforhold på allerede udstukne grunde og lignende.
Byrådsmødet mandag 25. januar, sag 8

Adgangsvej til fremtidens børnehus i Kjellerup
Kjellerup: Byrådet har bevilget 2.190.000 kroner til en adgangsvej ved det kommende børnehus på Vestergade i Kjellerup. Projektet omfatter nye kantsten og renovering af den eksisterende asfalt på den nuværende vejadgang fra Fuglemosevej. Der kommer der desuden et nyt fortov og ny gadelys.
Byrådsmødet mandag 25. januar, sag 9

Klimaregnskaber for 2018 og 2019
Silkeborg Kommune: Byrådet har taget klimaregnskaberne for Silkeborg Kommune som virksomhed til efterretning. Regnskabet for 2018 viser, at kommunen udledte 10.334 tons CO2 fra energi- og transportområdet. Heraf udgør forbruget fra Silkeborg Forsyning 3.631 tons CO2. I 2019 blev der udledt 9.040 tons CO2, hvilket giver et fald på 12,6 % fra 2018. Byrådet har godkendt regnskaberne. Målet er, at Silkeborg Kommune som virksomhed er C02-neutral i 2025.
Byrådsmødet mandag 25. januar, sag 10

Silkeborg Kommune stopper som klimakommune
Silkeborg Kommune: Det nye klimaregnskab kan ikke direkte benyttes til at afrapportere til DN Klimakommune-konceptet. Derfor skal der fremover enten udarbejdes et separat regnskab til DN for fortsat at være en del af klimakommune konceptet, eller også skal Silkeborg Kommune udgå af partnerskabet. Byrådet har besluttet at forlade partnerskabet.
Byrådsmødet mandag 25. januar, OGSÅ sag 10

Geografisk klimaregnskab præsenteret
Silkeborg Kommune: Byrådet blev orienteret om arbejdet med det geografiske klimaregnskab. Regnskabet viser, hvor meget CO2 der bliver udledt fra skov, landbrug og anden arealanvendelse. Regnskabet er også blevet beregnet i 1990’s tal, idet det tal bruges i international sammenhæng. (Året for Kyoto-aftalen)
Byrådsmødet mandag 25. januar, sag 11 OG 12

Grønnere køretøjer til Entreprenørgården
Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at investere i klimavenlige køretøjer til Entreprenørgården. Der er tale om tre lastbiler og tre varevogne, der kører på biogas. Bilernes som sådan er ikke dyrere, men biogas er til gengæld dyrere end almindeligt brændstof. Entreprenørgården står for knap en tredjedel af Silkeborg Kommunes CO2-aftryk fra transportområdet. Det svarer til cirka 1.000 t CO2 årligt.
Byrådsmødet mandag 25. januar, sag 13

Plan for børnehuse i områder med vækst
Silkeborg Kommune: Byrådet blev orienteret om fremtidens behov for børnehuse frem til 2025. Der er behov for pladser i Funder, Balle, Gødvad og Buskelund. Undervejs bliver problemet afhjulpet af udegrupper, der benytter sig af naturbusser.
Byrådsmødet mandag 25. januar, sag 14

Børnehuse i Funder, Balle og Gødvad
Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at bruge yderligere 500.000 kroner på at få sat arbejdet med at projektere børnehuse i Funder, Balle og Gødvad. Det oprindelige forslag lød på 1 mio. kroner til børnehuse i Funder og Balle, men det er allerede nu nødvendigt at starte op i Dybkær/Gødvad.
Byrådsmødet mandag 25. januar, sag 15

5,5 mio. kroner til indkøb at naturbusser til udegrupper
Silkeborg: Byrådet har besluttet at investere 5,5 mio. kroner i naturbusser til udegrupper. Der er tale om 2 naturbusser. Busserne skal huse udegrupper, der bliver tilknyttet børnehuse i Balle. Det kræver, at der bliver bygget til/om i husene. Udegrupperne gør det muligt at få plads til en ekstra vuggestuegruppe i børnehuset i Balle.
Byrådsmødet mandag 25. januar, sag 16

3 mio. kroner til ændring af børnehuse
Silkeborg Kommune: Byrådet har bevilget 3 mio. kroner til brug for at ombygge/udbedre fejl på børnehuse. Pengene går blandt andet til at bygge om for at leve op til nye lovkrav til bygninger og til diverse mindre reparationer.
Byrådsmødet mandag 25. januar, sag 17

2 mio. kroner til World Cup MBT-spor
Silkeborg: Byrådet har besluttet at bruge 2 mio. kroner på at udvikle outdoor-området ved Cirkuspladsen. Pengene skal bruges på VM/World Cup MTB Spor i pladsens Bikepark. I løbet af i år åbner trætop-klatrebane, legeplads og tarzanbane. Der er desuden planer om et madpakkehus og en terrasse senere.
Byrådsmødet mandag 25. januar, sag 18

Ankestyrelsen foretager sig ikke yderligere
Silkeborg Kommune: Byrådet er blevet orienteret om, at sagen om Silkeborg Kommunes brug af no-cure-no-pay konsulenter er afsluttet. Ankestyrelsen har afgjort at Silkeborg Kommune handlede i strid med loven, men vil ikke foretage sig yderligere, da kommunen er stoppet med af bruge no-cure-no-pay konsulenter.
Byrådsmødet mandag 25. januar, sag 19

Silkeborg Sportscenter ændrer vedtægter
Silkeborg: Byrådet har godkendt, at den selvejende institution Silkeborg Sportscenter ændrer vedtægter. Det drejer sig om medlemmer af bestyrelsen. Idrætsrådet vil træde ud af bestyrelsen, fordi rådet repræsenterer alt idræt i Silkeborg Kommune og rådets 2 medlemmer af bestyrelsen vil derfor ofte være inhabile. Fremover vil deres pladser gå til eksterne repræsentanter. Bestyrelsen får desuden 3 repræsentanter for brugerne i stedet 2.
Byrådsmødet mandag 25. januar, sag 20

Forslag fra Enhedslisten om endnu et børnehus
Silkeborg: Peter Sig Christensen fra Enhedslisten har bedt om at få et forslag om ny placering for et børnehus i Balle. Han vil have det placeret på en kommunal grund, der allerede er ved at blive byggemodnet, så byggeriet af et børnehus kan gå tidligere i gang. Det kræver, at en af bestemmelserne i områdets lokalplan ændres. Byrådet har besluttet, at Plan- og Vejudvalget skal se på sagen.
Byrådsmødet mandag 25. januar, sag 21

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen