Byrådet har besluttet - februar 2021

Byrådet har besluttet – februar 2021

Mandag 22. februar var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et kort overblik over, hvad Silkeborg Byråd har besluttet

Ændrede priser i dagtilbud
Silkeborg Kommune: Byrådet er blevet orienteret om konsekvenserne af et flertal i Folketinget har vedtaget at indføre minimumsnormeringer i dagtilbud. Forældre skal forsat betale 25 procent af udgiften for en plads, men mere i kroner og øre. De nye priser gælder fra 1. juni. Normeringen stiger med 6,08 procent.
Byrådsmødet, 22. februar, punkt 2

Byggeprojekter ved Sølystskolen slås sammen
Silkeborg: Byrådet har godkendt, at bevillingerne til p-plads og ny hal ved Sølystskolen slås sammen, så det kan blive et byggeprogram. Det gør projektering, udbud og realisering enklere. Der er i alt bevilget 14.998.000 kroner til de to projekter.
Byrådsmødet, 22. februar, punkt 3

1,8 mio. kroner til velfærdsteknologi
Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at bruge 1,8 mio. kroner på velfærdsteknologi på institutioner og botilbud. Pengene går til fx til at indlægge wifi og købe brandsikre møbler.
Byrådsmødet, 22. februar, punkt 4

1,8 mio. kroner til praktiske ændringer på institutioner
Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at bruge 1,8 mio. kroner på at ændre de rent praktiske forhold på institutioner og i botilbud. Pengene går til fx bedre adgang for kørestolsbrugere og gelænder langs væggen i et botilbud for blinde borgere.
Byrådsmødet, 22. februar, også punkt 4

Regnskab for nyt på nøglesystem på Karolinelundcentret
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt regnskabet for et nyt, mere demensegnet nøglesystem på Karolinelundcentret. Kommunens andel af udgiften er på 1, 1,219 mio. kroner.
Byrådsmødet, 22. februar, punkt 5

Plan for banearealet på vej
Silkeborg: Byrådet har besluttet at gå i gang med at lave en samlet plan for banearealet. Planen skal sikre at arealet bliver udnyttet på en måde, der binder det sammen med midtbyen og Sydbyen. Blandt andet med en gangbro udover de 2 tunneler. Der bliver plads til både boliger og en dagligvarebutik. Borgere kan regne med at kunne komme med input i løbet af foråret.
Byrådsmødet, 22. februar, punkt 6

Forslag om ambulancestation på Kejlstrupvej
Silkeborg: Byrådet har sendt et forslag til et tillæg til en allerede eksisterende lokalplan i 8 ugers høring. Ambulancestationen skal efter planen ligge i den nuværende bygning på Kejlstrupvej 99B. Tillægget er miljøvurderet, og vurderingen kommer i høring samtidigt.
Byrådsmødet, 22. februar, punkt 7

Plan for børnehus i Funder
Funder: Byrådet har sendt et forslag til en lokalplan for et nyt børnehus i Funder i 4 ugers høring. Børnehuset skal ligge i det nordlige Funder vest for Funder Allé. Forslaget indeholder også et offentligt rekreativt område.
Byrådsmødet, 22. februar, punkt 8

Plan for 109 rækkehuse i Grauballe
Grauballe: Byrådet har sendt et forslag til en lokalplan for 109 rækkehuse med et fælleshus i Grauballe i 8 ugers høring. Området ligger nord for Søndre Gruballevej og afrunder Grauballe by mod syd. Lokalplanen sikrer tillige del af supercykelstien fra Gødvad.
Byrådsmødet, 22. februar, punkt 9

Planerne for Søfronten bliver miljøvurderet
Silkeborg: Byrådet er blevet orienteret om, at Miljø- og Klimaudvalget har besluttet at den kommende og omfattende plan for at ændre Søfronten på den sydlige bred af Langsø i midtbyen skal miljøvurderes.
Byrådsmødet, 22. februar, punkt 10

Nyt torvemiljø i Gjern
Gjern. Byrådet har bevilget 700.000 kroner til et nyt torvemiljø i Gjern. Borgerne i Gjern kan se frem til at få et nyt torvemiljø, der tager udgangspunkt i planerne for Naturby Gjern, som GAU har fået udarbejdet. Ambitionen er at få et byrum, hvor naturen og de eksisterende funktioner kan fungere sammen og at naturen bliver integreret i byrummet.
Byrådsmødet, 22. februar, punkt 11

Nyt torvemiljø i Kragelund
Kragelund: Byrådet har bevilget 500.000 kroner til et nyt torvemiljø i Kragelund. Der kommer blandt andet en skulpturel bænk kaldet Hærvejsmøblet og har mange aktiviteter, stier, træer og andre planter. Projektet er udviklet af landskabsarkitekter for de 40.000 kroner. Kragelund og Frederiksdal modtog, da området blev udvalgt som Årets Lokalområde 2019.
Byrådsmødet, 22. februar, punkt 12

3,3 mio. kroner til nedrivning af bygninger
Silkeborg Kommune: Byrådet har bevilget 3,3 mio. kroner til at rive bygninger ned. Der er tale om 4 ejendomme og diverse udhuse og lignende.
Byrådsmødet, 22. februar, punkt 13

8 mio. kroner til energispareprojekter
Silkeborg Kommune: Byrådet har bevilget 8 mio. kroner til projekter, der sænker forbruget af energi. Der er fokus på ventilation og bedre lys samt bedre indeklima. Der spares så meget, at investeringen tjener sig selv ind igen.
Byrådsmødet, 22. februar, punkt 14

Bedre indeklima på skoler
Silkeborg Kommune: Byrådet har bevilget 3,5 mio. kroner til bedre indeklima på skoler. Nu skal det kortlægges, hvilke skoler der har mest behov. Det ligger dog allerede nu fast, at Balleskolen er udvalgt. Også børnehusenes behov bliver kortlagt.
Byrådsmødet, 22. februar, punkt 15

Mageskifte med Silkeborg Vand A/S
Silkeborg: Byrådet har godkendt at indgå mageskifte (bytte grunde) om jord i Hvinningdal. Silkeborg Vand A/S ønsker at sikre kvaliteten af grundvand til senere brug på et stykke jord ejet af Silkeborg Kommune. Til gengæld modtager Silkeborg Kommune et areal, der kan være med til at skabe bedre rekreative arealer mellem husene på Eidervej og Banestien.
Byrådsmødet, 22. februar, punkt 16

FK Fitness får tilskud
Kragelund: Byrådet har besluttet at bevilge 400.000 kroner til FK Fitness, der gerne vil indrette lokaler til fitness i Kragelundhallen. Sagen har været længe undervejs, fordi der kunne være tale om konkurrence med private aktører, hvilket ikke er tilladt. Nu har Tilsynet afgjort en lignende sag fra Fåborg-Midtfyn Kommune. Her vurderer Tilsynet, at det godt kan lade sig gøre indenfor rammerne.
Byrådsmødet, 22. februar, punkt 17

Løsning af faunapassage ved Tange Sø
Tange: Borgmester Steen Vindum har orienteret byrådet om de foreløbige resultater, som en arbejdsgruppe er kommet frem til for at få en faunapassage ved mellem Tangeværket, der spærrer for fiskenes vandring. Borgmesteren har anbefalet, at Silkeborg Kommune tilslutter sig Viborgs Kommunes løsning, som bevarer Tange Sø i den nuværende form med et langt omløb til Gudenåen. Byrådet har besluttet at tilslutte sig borgmesterens anbefaling. Arbejdsgruppen om Tange Sø skal mødes endnu en gang.
Byrådsmødet, 22. februar, punkt 18

Bredere formuleringer om Tange Søs fremtid
Tange: Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Enhedslisten har anmodet om at få en sag på byrådets dagsorden om udfordringer ved Tangeværket. Partierne ønsker nogle bredere formuleringer om Tange Søs fremtid, hvor der lægges vægt på, at EU’s regler overholdes. Byrådet har vedtaget forslaget.
Byrådsmødet, 22. februar, punkt 19

Risikoanalysen blev drøftet
Silkeborg Kommune: Enhedslisten har anmodet om, at byrådet drøfter den økonomiske risikoanalyse. Byrådet har drøftet analysen.
Byrådsmødet, 22. februar, punkt 20

Forslag om længere mellem boliger og skov i Funder
Funder: Enhedslisten, Dansk Folkeparti og De Konservative har stillet et forslag om at ændre på afstanden mellem skov og kommende boliger i det sydlige Funder fra 30 til 60 meter. Byrådet har besluttet at Plan- og Vejudvalget skal behandle forslaget, der kræver en ændring i Kommuneplanen.
Byrådsmødet, 22. februar, punkt 21

Grund til grønt område kommer alligevel til salg
Gjessø: Byrådet har besluttet efter ønske fra de lokale at sætte en grund i Gjessø til salg i stedet for at udlægge den som et grønt, rekreativt areal. 
Byrådsmødet, 22. februar, punkt 22

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen