Byrådet har besluttet - marts 2020

Byrådet har besluttet – februar 2018

Mandag 26. februar 2018 var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Læs, hvad Silkeborg Byråd har besluttet

Få indflydelse

26 boliger ved Borgergade og Sølystvej 
Silkeborg: Der er planer om at opføre 26 lejligheder Ved Borgergade og Sølystvej (nord for projekt Søhaven). Byggeriet skal være forskudt i forhold til gaden og være i forskellige højder i op til 5 etager og have facade mod Borgergade. Under byggeriet skal der være en delvist nedgravet p-kælder med 12 offentlige p-pladser og 27 private. Byggeriet kræver en ny lokalplan, og byrådet besluttede at sende en sådan i 4 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 26. februar sag 9

Spildevand fra Vrads og Hjøllund skal til Them
Vrads og Hjøllund: Silkeborg Forsyning er i gang med at centralisere rensning af spildevand. Nu er turen kommet til Vrads og Hjøllund. Planen er at nedlægge de 2 byers renseanlæg og i stedet føre spildevandet til Them i ledninger primært i vejområder. Det kræver også at Vrads og Hjøllund får en pumpestation og et bassin der samler spildevandet, hvis der er problemer med driften. Projektet kræver et tillæg til spildevandsplanen, og byrådet besluttede at sende et sådant i 8 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 26. februar sag 4

Separate kloakledninger i Salten Skov
Salten: I dag løber spildevandet i Salten Skov i samme ledning som regnvandet. Når det regner meget, er der ikke plads til al spildevand i ledningen, og det løber i stedet ud i Ildal Bæk sammen med regnvandet. Det problem bliver løst ved at lade spilde- og regnvand løbe i hver sin ledning. Projektet omfatter også et regnvandsbassin og et spildevandsbassin til at opmagasinere og forsinke regnvandsopblandet spildevand, inden det ledes til renseanlæg. Projektet kræver et tillæg til spildevandsplanen, og byrådet besluttede at sende et sådant i 8 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 26. februar sag 5 

Endeligt vedtagne lokalplaner

Biogasanlæg i Lemming får grønt lys

Lemming: Byrådet har vedtaget den lokalplan, der skaber plads til et biogasanlæg på Allingvej 13 øst for Lemming. Anlægget vil køre i døgndrift. Der skal plantes rundt om anlægget, så det med tiden bliver vanskeligere at se. Dertil kommer at anlægget skal have afdæmpede farver og overflader der kun begrænset genskinner og reflekterer sollys. Når anlægget er udbygget vil der køre 10 transporter til og fra anlægget. Byrådet vedtog også en VVM-undersøgelse, der blev udført for at vurdere, om anlægger skader miljøet.

Byrådsmødet mandag 26. februar sag 6 og 7

Lejligheder på stadiongrunden ved Sanatorievej i Sydbyen

Silkeborg: Byrådet vedtog en lokalplan, der gør det muligt at bygge cirka 80 boliger, der kan være 75-125 m2 store. Grunden er 13.340 m2 og der må være max. 8.000 boligetagemeter på den. Hver bolig får 1½ p-plads med vejafgang ud til Sanatorievej.
Byrådsmødet mandag 26. februar sag 8

Byrådet har besluttet

2 mio. kroner til projekter i Gudenåens opland
Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at bevilge 2 mio. kroner til en lang række projekter i Gudenåens opland. Fx er Miljøstyrelsen og den nyetablerede borgerforening ved at bekæmpe grønblåalger i Thorsø. I Gjessø Bæk bliver vandløbets naturlige genskabt, så der igen er et sted, hvor fiskene kan gyde. Og Gudenåens afvandingsforhold, grøde og sandaflejringer i er under nærmere undersøgelse.
Byrådsmødet mandag 26. februar sag 3

Eriksborg Allé og Bakkeborg bliver offentlige veje
Silkeborg: En del af Eriksborg Allé og Bakkeborg er nu blevet stamveje til en række nye boligområder, og det betyder ekstra trafik og dermed slid på vejene. Derfor har byrådet besluttet at ændre vejene til offentlig vej.
Byrådsmødet mandag 26. februar sag 10

3,5 mio. kroner til problematiske vejstrækninger
Silkeborg Kommune: I Trafikplan 2017 er der peget en række vejstrækninger ud som problemstrækninger. Vejene er prioriteret efter, hvor en sikkerhedsmæssig indsats er mest påkrævet, og uhelds-, tryghed- og hastighedsbilledet er værst. Byrådet bevilgede 3,5 mio. kroner til 21 forskellige projekter (se hvilke i dagsordenen). I alt er der bevilget 18,4 mio.
Byrådsmødet mandag 26. februar sag 11

Trailcenter og outdoorfaciliteter
Silkeborg Kommune: Silkeborg Kommune er Danmarks Outdoor Hovedstad, og nu kommer der endnu flere faciliteter til, blandt andet et Trailcenter, Hotspots, MTB-spor. Byrådet bevilgede 16 mio. kroner til projekterne. Lokale- og Anlægsfonden forventes at bidrage med 2 mio. kroner af dem.
Byrådsmødet mandag 26. februar sag 12

Billigere at modernisere Dybkær Specialskole

Silkeborg: Det blev 159.537 kroner billigere at renovere Dybkær Specialskole end beregnet. Budgettet lå på 34,2 mio. kroner. De sparede kroner kommer tilbage i kommunekassen.
Byrådsmødet mandag 26. februar sag 13

½ mio. kroner til at forskønne 8 palliationspladser på Fuglemosen

Kjellerup: Der er ønsker om at få forholdene på 8 palliationspladser på Fuglemosen gjort pænenere. Så nu er der indgået en aftale med en virksomhed, som er specialiseret i at indrette og designe omgivelserne efter de behov, som brugerne har. Virksomheden skal derfor bidrage til – via en brugerstyret proces -, at få skabt de bedste fysiske og psykiske rammer for borgere og medarbejdere på palliationspladserne på Fuglemosen. Senere skal de midlertidige pladser og have bedre forhold.
Byrådsmødet mandag 26. februar sag 16

Nordre skole bliver 2 mio. kroner dyrere at rive ned

Silkeborg: Der er fundet en del ekstra vægoverflader med blyholdig maling samt væsentligt mere asbestklæb end beskrevet i miljørapporten på Nordre skole. Endeligt er der fundet ”kiselgur” i 84 stk. rørkanaler, var skjult ved siden af alle vinduerne og hvor alle varmerør er trukket i. Det kommer til at koste yderligere 2 mio. kroner at få bygningerne fjernet. Byrådet bevilgede pengene.
Byrådsmødet mandag 26. februar sag 17

10 bygninger bliver revet ned
Silkeborg Kommune: 10 bygninger er udpeget som for nedslidte og skal i stedet rives ned i løbet af 2018. Det kommer til at koste 5,474 mio. kroner, som byrådet bevilgede. Det drejer sig om Søholthuset på Ansvej i Silkeborg, pavilloner på Thorning Skole, den gl. børnehave i Fårvang, en tilbygning til Skægkær Skole, den gl. børnehave i Resenbro, en landbrugsejendom på Sortenborgvej 29, Silkeborg, en pavillon på Sejs Skole, Tømmerbyvej 9, Them (familiebolig) Østervang 6, Bryrup (gl. SFO).
Byrådsmødet mandag 26. februar – ligeledes – sag 17

8 mindre anlægsregnskaber godkendt
Silkeborg Kommune: Byrådet godkendte 8 regnskaber for små projekter. Nogle af projekterne blev dyrere end beregnet, og den del bliver betalt over driften.
Byrådsmødet mandag 26. februar sag 18

Bevillingsændring i henhold til budgetaftale 2018
Silkeborg Kommune: I budgettet for 2018 kunne byrådet endnu ikke tage højde for, hvilke puljer der eventuelt ville være Finansloven for 2018. Nu er det kendt, og det har fået byrådet til at beslutte, at der skal flyttes 4 mio. kroner fra ældreområdet til handicapområdet.
Byrådsmødet mandag 26. februar sag 19

Ejendomschefen må godkende kommunegarantier til boligselskaber
Silkeborg Kommune: Byrådet besluttede, at ejendomschefen i fremtiden må godkende kommunegarantier til boligselskaber. Sagerne handler typisk om, at en afdeling i en boligorganisation ønsker at udskifte vinduer eller køkkener i afdelingens lejemål, og vil finansiere det med et realkreditlån. Det er i sådanne tilfælde altid beboerne selv, der har besluttet at tage lånet.
Byrådsmødet mandag 26. februar sag 20

Enhedslistens byrådsgruppe vil gerne støtte boligforeningerne i deres arbejde imod forslag om at miste muligheden for familiesammenføring
Silkeborg Kommune: Enhedslisten havde et forslag på dagsordenen om, at Silkeborg Kommune skal støtte boligselskaberne, som arbejder imod regeringens forslag om at stoppe muligheden for familiesammenføring i en udvalgt række afdelinger i en boligforening. I Silkeborg er Resedavej/Lupinvej til trods for, at boligområdet ikke er på ghettolisten. Silkeborg Kommune har i det hele taget intet boligkvarter på listen.
Byrådsmødet mandag 26. februar sag 21

 

Byrådet har drøftet

Forventet udgift ved løft af dagtilbudsområdet
Silkeborg Kommune: Byrådet har bedt administrationen om at analysere, hvad der skal til for hæve økonomien, så normeringen i dagtilbuddene i Silkeborg kan komme op i den bedste halvdel af de forskellige kommuner. Du finder resultatet i bilag til dagsordenen.
Byrådet drøftede analysen.
Byrådsmødet mandag 26. februar sag 14

Silkeborg Kommunes udgifter pr. elev i forhold til landsgennemsnit
Silkeborg Kommune: Børne- og ungeudvalget har bedt om administrationen om at vurdere, hvad der skal til for hæve økonomien, så Silkeborg kan komme op på landsgennemsnittet pr. elev. Byrådet drøftede vurderingen. Du finder resultatet i bilag til dagsordenen.
Byrådet drøftede redegørelsen.
Byrådsmødet mandag 26. februar sag 15

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen