Byrådet: De økonomiske udfordringer skal løses

Byrådet: De økonomiske udfordringer skal løses

Silkeborg har samme udfordringer, som mange andre kommuner i Danmark. Derfor er der en forventning om, at Regeringen og KL bliver enige om en økonomiaftale, som giver flere penge til kommunernes kerneopgaver.

Silkeborg byråd var 20. og 21. august 2019 samlet til det årlige budgetseminar. Helt usædvanligt kender byrådet endnu ikke indtægtssiden i det første budgetudkast, fordi folketingsvalget har udskudt økonomiforhandlingerne mellem Regeringen og KL.

– Så længe vi ikke kender økonomiaftalen, kender vi ikke vores økonomi for næste år. Vi har en tro på, at økonomiaftalen giver os flere penge til kerneopgaverne, og vi taler godt sammen på tværs af partierne. Derfor fornemmer jeg også, at byrådet har viljen til at løse de øvrige økonomiske udfordringer, så vi får udgifter og indtægter til at balancere i budgettet for 2020, siger borgmester Steen Vindum.

Godt udgangspunkt for at løse udfordringer

– Der er mange ting, som går godt i Silkeborg. Vi føder mange børn og mange flytter til kommunen. Vi er den kommune i Danmark, der bygger 5. mest, næst efter de fire store universitetsbyer, og der er ikke noget, som tyder på, at det vil dykke de kommende år. Desuden har vi en lav ledighed, som både ligger under landsgennemsnittet og gennemsnittet i Østjylland.

– Det er et godt udgangspunkt for vores økonomi, men som mange andre kommuner er vi udfordret af stigende udgifter på særligt de tre store velfærdsområder: Sundheds- og ældreområdet, det sociale område og børne- og familieområdet.

– Vi får stadig flere og mere komplekse opgaver i det nære sundhedsvæsen, som tidligere blev løst på sygehusene. Vi ser en stigning i børn og familier med særlige behov. Og vi ser en stigning i antallet af voksne, især unge, med særlige behov blandt andet som følge af flere diagnoser. Det er tre udfordringer, som mange andre kommuner også slås med.

Nye opgaver i det nære sundhedsvæsen

– På ældre- og sundhedsområdet er det lidt forenklet sagt ikke det traditionelle ældreområde med flere ældre, som udfordrer os. Den store udfordring er udviklingen af det nære sundhedsvæsen, hvor markant flere opgaver, som tidligere blev løst på sygehusene, nu skal løses af kommunerne, uden at der samtidig er fulgt tilstrækkelig med penge med til de nye opgaver, siger Steen Vindum.

– Vi løser fx stadig flere komplekse sygepleje- og plejeopgaver, vi har akutsygepleje, genoptræner, håndterer medicin og behandling i eget hjem og rehabiliterer kronisk syge. Det er opgaver, som tidligere blev løst på sygehuset.

– Vi kan desuden se, at 3 % af de borgere, som i dag får hjælp i hjemmeplejen, får så omfattende hjælp og kompleks sygepleje, at de bruger næsten 30 % af hjemmeplejens tid. Opgaverne er ganske enkelt blevet flere og mere komplicerede.

– Det er en udvikling og en udfordring, som ses i de fleste kommuner, og derfor har vi også en forhåbning om, at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL vil betyde flere penge til kerneopgaverne.

Overskridelserne af budgettet i 2019

Byrådet drøftede også de aktuelle udfordringer med merforbrug i forhold til budgettet.

– Staten kigger os over skulderen, og overholder vi ikke vores budgetter, får vi en regning i form af en sanktion. Vi bliver derfor dobbelt-ramt, hvis vi ikke overholder vores budgetter, og jeg fornemmer, at byrådet har en vilje til at finde løsninger på udfordringerne med merforbruget, siger Steen Vindum.

De videre forhandlinger

Efter budgetseminaret går partierne for alvor i gang med forhandlingerne om næste års budget.

– Vi taler godt sammen på tværs af partierne, og jeg fornemmer en vilje til, at vi får løst de udfordringer, vi har. Det er et godt udgangspunkt for de kommende forhandlinger om budgettet, siger Steen Vindum.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen