Bred aftale om budgettet for 2018

Et bredt politisk flertal står bag budgetaftalen for 2018, hvor der sættes flere penge af til børnehaver, skoler, ældre og handicappede i Silkeborg Kommune.

Et bredt politisk flertal med 25 ud af byrådets 31 medlemmer står bag budgetaftalen for 2018 og overslagsårene 2019-21 i Silkeborg Kommune. Kun Enhedslisten, Liberal Alliance og flere løsgængere står uden for aftalen.

– Silkeborg er en vækstkommune, hvor befolkningstallet vokser, og derfor sætter vi flere penge af til vores kernevelfærd, det vil sige til børnehaver, skoler, ældre og handicappede, siger borgmester Steen Vindum.

– Det er et budget i balance, hvor vi over de næste fire år løfter vores kernevelfærd med over 100 mio. kr., siger Steen Vindum.

– Budgetterne til børn i vores daginstitutioner og vores skoler får over de næste fire år et løft på 50 mio. kr., på ældreområdet får sygeplejen og hjælpemiddelområdet et løft på 30,2 mio. kr., handicapområdet får yderligere 18 mio. kr., og en række andre områder løftes med i alt 8,4 mio. kr.

– Vi sættes desuden penge af til i de kommende år at udbygge daginstitutionerne i Sejs og Virklund, vi bygger en ny skole i Dybkærområdet, et plejecenter i Alderslyst og tre nye idrætshaller.

– Vi er også enige om en lang række andre vækstinitiativer, blandt andet ønsker vi at forsætte byudviklingen af Silkeborg by, hvor også private investorer bygger, fx Aberdeen Asset Management, der bygger et 70 meter højt højhus på Papirfabrikken, og AP Pension, der bygger en helt ny bydel på parkeringsarealerne på Søtorvet. Byrådet vil i den kommende byrådsperiode se på den fremtidige udvikling af blandt andet Mejerigården og Bios Gård, siger Steen Vindum.

– Silkeborg er en vækstkommune. Det går godt i Silkeborg. Derfor vælger vi fra 2018 at selvbudgettere, hvilket giver os mulighed for at bruge flere penge på velfærd til gavn for borgerne, siger Steen Vindum.

 

Uddrag af budgetaftalen for 2018:

• 5 mio. kr. til bedre normeringer, materialer og aktiviteter på daginstitutionsområdet
• 7,5 mio. kr. til et løft af folkeskolen
• 8,3 mio. kr. til ældre- og sundhedsområdet til styrket sygepleje, kompetenceløft og til hjælpemiddelområdet
• 4,5 mio. kr. til voksenhandicapområdet
• Helhedsplan for skole, daginstitution og fritidsområdet i Sejs og ny daginstitution i Sejs
• Udvidelse af daginstitutionstilbud i Virklund
• Ny skole i Dybkærområdet, som indgår i en helhedsløsning med områdets behov for skole, daginstitution, hal og foreningsliv
• Nyt plejecenter i Alderslyst
• Aftale om et nyt Silkeborg Svømmecenter/Silkeborg Multiarena på Søholt Idrætspark
• Renovering af Them Svømmecenter
• Tre nye idrætshaller i Buskelund, Alderslyst og Sejs
• Renovering af gågaderne i Silkeborg by og forskønnelse i andre byer
• Bedre trafikafvikling ved Center Nord, vedligeholdelse af veje og nye cykelstier
• Renovering af kommunens bygninger og energirenoveringer
• Penge til at realisere friluftsstrategien og visionen om at være Danmarks Outdoor Hovedstad
• Undersøgelse af muligheder for at etablere et udstillingssted for amatørkunstnere
• Forsøg med fremskudt borgerservice på bibliotekerne i Kjellerup, Gjern og Them

Læs budgetaftalen for 2018 og overslagsårene 2019-21.

Budgettet for 2018-2021 vedtages ved byrådets 2. behandling af budgettet 12. oktober 2017.

Se også budgetmaterialet fra byrådets 1. behandling af budgettet 18. september 2017.

For yderligere information:
Borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, tlf. 26 29 37 32.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top