Coronavirus: Flere end 800 ældre får rengøring tilbage i Silkeborg

Borgere får genvurderet hjælp til rengøring

De ældre borgere, som i efteråret 2019 fik nedsat hjælpen til rengøring, får den oprindelige hjælp tilbage, mens deres sag bliver genvurderet.

I efteråret 2019 omlagde Silkeborg Kommune serviceniveauet for praktisk hjælp til ældre, og det betød, at ca. 1.600 borgere fik nedsat hjælpen til rengøring. Nogle borgere klagede over afgørelsen til Ankestyrelsen, og flere har nu fået medhold i, at Silkeborg Kommune ikke i tilstrækkeligt omfang har givet dem en individuel og konkret begrundelse for ændringerne i forhold til den enkelte borgers behov og muligheder.

Silkeborg Kommunes Sundheds- og Ældreudvalg har derfor besluttet, at alle afgørelser om hjælp til rengøring fra efteråret 2019 bliver genvurderet, og at borgerne med det samme får den oprindelige rengøringshjælp tilbage, mens sagerne bliver genvurderet. 

Selv om der ikke er tale om principafgørelser fra Ankestyrelsen, har Silkeborg Kommune besluttet at genoptage alle sagerne om rengøringshjælp fra efteråret 2019, og dermed også de sager, hvor borgerne ikke har klaget over den nedsatte hjælp.

De berørte borgere vil høre fra kommunen inden for de kommende to uger.

Ankestyrelsen har i forbindelse med klagesagerne bedt Silkeborg Kommune redegøre for, hvordan kommunen har afgjort de øvrige sager om praktisk hjælp i forbindelse med omlægningen af serviceniveauet i 2019. Denne redegørelse vil blive sendt til Ankestyrelsen i løbet af kort tid.

I foråret igangsatte Silkeborg Kommune uafhængigt af klagesagerne et lærings- og kompetenceforløb for medarbejderne, hvor der er fokus på at vurdere borgernes potentialer for rehabilitering. Det betyder, at der fremover vil være et endnu større fokus på den individuelle og konkrete tilgang til at vurdere borgernes behov og muligheder, som Ankestyrelsen har kritiseret mangler i de konkrete klagesager. Efteruddannelsen af medarbejderne var planlagt og igangsat uafhængig af klagesagerne.

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen