Høj trivsel blandt medarbejderne i Silkeborg Kommune

Børnene vender tilbage til SFO’erne

Efter skolereformen i 2014 faldt antallet af børn i SFO’erne i Silkeborg Kommune med 700. Men med en fokuseret indsats nærmer niveauet sig fra før skolereformen, viser rapport.

Med skolereformens indførelse faldt antallet af børn i SFO og klub med samlet 14,6% i Silkeborg Kommune. Det markante fald fik Silkeborg Kommune til at sætte fokus på området og sætte en halv million kroner af til at videreudvikle kvaliteten i SFO’erne.

Rapporten ”Vi holder af fritiden” er en del af den indsats, kommunen og skoleafdelingen indledte i 2015, og som nu er offentliggjort.

Medarbejderens succes

Med ganske få midler er det lykkes at vende udviklingen trods mindre tid til børnene og færre ressourcer. Det er der helt særligt én årsag til.

– Det er helt afgjort medarbejdernes fortjeneste, at flere vælger SFO og klub til. De har tilpasset sig den ændrede virkelighed med færre timer og personaleressourcer ved at holde fokus på det særlige ved skolefritidsordningen, siger Inge Helboe Kruhøffer, pædagogisk konsulent i Silkeborg Kommune og en af personerne bag rapporten.

– Samtidig er der en frustration over, at der ikke tid nok, både fra børn og voksne. Antallet af aktiviteter er væsentlige færre og ture ud af huset næsten forsvundet. Men der er ingen tvivl om, at børn og voksne nyder og har gavn af de uformelle læringsrum, hvor trivsel og forpligtende fællesskaber med andre børn i voksenstyrede rammer er essensen.

Faglige oplæg, jobskygning og inspiration

Rapporten undersøger, hvad det gode fritidsliv er for børn og medarbejdere og udpeger fritidsordningernes DNA. Den kan bruges som en inspirationskilde for interesserede i skolefritidsordninger til at dyrke SFO’ernes særegenhed. Det kan være med til at løfte kvaliteten i SFO’erne.

Sammen med rapporten har faglige oplægsholdere, kurser og jobskygning, hvor medarbejdere følgere hinanden i kommunens SFO’er for inspiration, været med til at hæve kvaliteten af pasningstilbuddene og antallet af børn i skolefritidsordningerne i Silkeborg Kommune.

Antallet af børn i SFO og klub i Silkeborg Kommune:

2013
0.-3. klasse: 95%
4.-6. klasse: 64,3%

2014
0.-3. klasse: 89,1%
4.-6. klasse: 55,6%

2017
0.-3. klasse: 92,2%
4.-6. klasse: 60,4

Link til rapporten “Vi holder af fritiden”.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen