Byrådet har besluttet - marts 2020

Aftale om fordeling af 18 mio. kr. i budget 2021

I forbindelse med efterårets budgetaftale for 2021, som 29 ud af byrådets 31 medlemmer står bag, har parterne nu aftalt fordelingen af de penge, som ifølge aftalen forhandles på plads inden udgangen af 2020.

Pengene fordeles inden for tre områder med virkning fra 2021 og overslagsårene 2022-24:

 • På sundheds- og ældreområdet afsættes 13 millioner til at opkvalificere medarbejdere, til digitalisering og til at imødekomme udfordringerne med at holde budgetterne.
 • På socialområdet afsættes 4,1 millioner til at imødekomme udfordringerne med at holde budgetterne.
 • På kultur- og fritidsområdet afsættes 0,5 million til en ny tildelingsmodel for hallerne.

Sådan skal pengene anvendes:

Sundheds- og ældreområdet

 1. Styrket borgerkontakt: Et kompetenceudviklingsforløb, som kombinerer den faglige indsigt og erfaring fra ansatte med den nyeste viden om, hvad der virker, når man vil forebygge eller håndtere konfliktfyldte situationer. Forløbet berører ca. 100 medarbejdere.
 2. Det rehabiliterende mindset: Et kompetenceudviklingsforløb, som skal styrke både medarbejdere og ledere i implementeringen af den rehabiliterende tilgang i sektionen Borger eget hjem.
 3. Digitalisering: Digital understøttelse af den rehabiliterende indsats i Hjemmeplejen gennem brug af online træningsprogrammer, tilhørende udstyr og opkvalificering af medarbejdere.
 4. Tværgående visitationsteam og tværgående forløb: En ny fælles visitationsregi, hvor målet er at opnå en fælles forståelse mellem afdelingerne, så borgernes forløb og kvaliteten i indsatserne styrkes.

Socialområdet

 1. Intensivering og specialisering i forhold til spiseforstyrrelser.
 2. Intensiv bostøtte for udsatte borgere med dobbeltdiagnosen, psykisk sygdom og misbrug.
 3. Intensivering og specialisering i forhold til udviklingshæmmede borgere med autismespektrumforstyrrelser.
 4. Hjælpemidler. Flere har brug for specialiserede hjælpemidler, fx badestol, liftsystemer, badebåre, specialsenge.
 5. ’Genåbning’ af Café På Vejen, som er et forebyggende samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Kultur- og fritidsområdet

 1. Anlægspulje til energibesparelse og klimaforbedring: Etablering af en pulje til energibesparelse og klimaforbedring. Formålet med puljen er at nedbringe selvejende hallers driftsudgifter gennem energibesparende og klimaforbedrende tiltag.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen