Afgørelse om ikke VVM-pligt for regulering af afvandingsgrøft ved trækstien nord for Svostrup

Afgørelse om ikke VVM-pligt for regulering af afvandingsgrøft ved trækstien nord for Svostrup

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt hvor der graves en forbindelse mellem en afvandingsgrøft ved trækstien og Gudenåen ikke er VVM-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 18. maj 2021. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort at et reguleringsprojekt i en afvandingsgrøft langs med trækstien og Gudenåen ikke er VVM-pligtigt. Projektet skal derfor ikke miljøvurderes. 

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Anders Aahave på tlf. 89 70 20 87 eller på mail aia@silkeborg.dk. 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Der er adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 18. maj 2021.

Yderligere klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Afgørelse

Se afgørelse ved at klikke her

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen