Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Afgørelse om ikke miljøkonsekvensvurdering af vådområdeprojekt ved Tanghus Bæk

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt hvor der etableres et vådområde ved Tanghus Bæk ikke er VVM-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 28. juni 2021. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen