10 SOSU'er får mulighed for at videreuddanne sig

10 SOSU’er får mulighed for at videreuddanne sig

10 social- og sundhedshjælpere har fået muligheden for at videreuddanne sig til social-og sundhedsassistenter med støtte fra uddannelsesmidler – og dermed undgå en lønnedgang. Det er en god nyhed for både Silkeborg Kommune og for de 10 nye elever.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter, herunder KL, indgik 28. maj 2020 en trepartsaftale om AUB-midlerne (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), som for Silkeborg Kommune betyder, at vi har fået 6,9 millioner, som blandt andet skal bruges til styrkelse af velfærdsuddannelserne.

– Vi har brug for dygtige medarbejdere til at varetage plejen af vores ældre borgere inden for alle områder. Men behovet for social- og sundhedsassistenter er særligt stort, da vi har fået flere komplekse borgerforløb i kølvandet på udrulningen af det nære sundhedsvæsen, hvor vi overtager flere af de opgaver, som tidligere lå hos hospitalerne, siger Annette Secher, chef og Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg Kommune – og fortsætter:

– Uddannelsesmidlerne gør det muligt at fastholde dygtige medarbejdere, som måske ellers havde set sig om efter noget andet. Og derfor jeg utrolig glad for, at vi kan tilbyde de 10 nyslåede elever denne mulighed.

Efter de 10 medarbejdere er færdiguddannede som assistenter, er der mulighed for, at de kan få opgaver som fx praktikvejledere og varetage tovholderfunktioner – foruden de mere plejekrævende opgaver. Derfor får de lokale arbejdspladser meget ud af opkvalificeringen.

En uddannelse, der ellers ikke var mulig

Det kan være en udfordring for social- og sundhedshjælperne at uddanne sig til assistenter, da medarbejderne oplever en lønnedgang, når skolestarten går i gang.

– De nye elever er topmotiverede og 100 procent kvalificerede – men mange har ikke tidligere haft mulighed for at tage uddannelsen på grund af lønnedgangen i uddannelsesperioden, forklarer Laila Andersen, uddannelsesansvarlig på SOSU-området i Silkeborg Kommune.

Processen har været sådan, at medarbejderne selv har ansøgt om videreuddannelsen. Det er ikke lederne, der har udpeget de kommende elever.

Jolana Rahbek Valdimarsdóttir, som blev uddannet som social- og sundhedshjælper i 2006, er en af de 10 nye elever.

– Jeg har længe overvejet at videreuddanne mig… Jeg er nysgerrig og vil gerne blive endnu klogere på mit fag. Men det er klart, at det er en udfordring pludselig at komme på elevløn. Derfor faldt der en sten fra mit hjerte, da der pludselig åbnede sig et vindue – og jeg fik muligheden for at starte på SOSU-skolen, siger Jolana Rahbek Valdimarsdóttir. 

Jolana Rahbek Valdimarsdóttir kom fra en stilling som social- og sundhedshjælper på Birkebo i Bryrup i Silkeborg Kommune.

– Når jeg vender tilbage, får både min leder og mine kolleger selvfølgelig glæde af mine nye kompetencer. Men de får også glæde af de mange erfaringer, jeg samler til mig under praktikken, som giver mig et bredt billede af fagets mange facetter, slutter Jolana Rahbek Valdimarsdóttir.

Godt samarbejde med både SOSU-skolen og FOA

Undervejs i processen med at få uddannelsesforløbet til at falde på plads, har samarbejdet med både SOSU-skolen og FOA været afgørende.

– Vi har haft et rigtig godt samarbejde med SOSU-skolen, som blandt andet har gjort, at eleverne er kommet hurtigt ind på deres hold – selv om klasserne er startet op. Også samarbejdet med FOA har været rigtig godt, og de har bakket op om projektet, siger Laila Andersen.

Eleverne vil opleve den samme kvalitet i uddannelsen – både på skolen og i forbindelse med deres praktikophold – som hvis de havde taget uddannelsen af den traditionelle vej.

– Eleverne er ligeligt fordelt mellem hjemmeplejen og plejecentrene. Og fælles for dem alle er, at de brænder for arbejdet med ældreområdet – og er rigtig gode ambassadører for uddannelsen, slutter Laila Andersen.

De 10 nye elever startede op 12. november og er færdige med uddannelsen i slutningen af 2021.

Yderligere information

Laila Andersen, uddannelsesansvarlig på SOSU-området i Silkeborg Kommune: 20 51 76 09

Annette Secher, sundheds- og omsorgschef i Silkeborg Kommune: 21 82 05 63

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen