Økonomiudvalgets udtalelse om forsinkelse af letbanen

Ukraine: Odense opretter modtageklasser til ukrainske børn

I løbet af næste uge kan Odense Kommune byde velkommen til de første ukrainske skolebørn. Phønix, der i dag er kommunens kursussted, men som tidligere har fungeret som folkeskole, kommer til at huse de første ukrainske skolebørn.

Ukrainske skoleelever starter i nyoprettede modtageklasser, hvor man samler dygtige medarbejdere fra forskellige andre folkeskoler i byen. Det er medarbejdere med faglige kompetencer til at introducere eleverne til det danske sprog og den måde, som vi går i skole på i Danmark, og som vil kunne tage højde for, at børnene kan have traumatiserende oplevelser med i rygsækken. Udover skoletilbuddet vil der også være tilknyttet fritidstilbud- og aktiviteter, som vil være tilpasset børnenes alder.

– Alle børn bør kunne stå op om morgenen til en tryg og genkendelig hverdag. For de ukrainske børn er der vendt op og ned på dette. Vi ved ikke, hvor længe de ukrainske familier vil være her – men jeg er overbevist om, at vi her i Odense har både hjerterum og overskud til at byde dem velkommen og møde dem med medmenneskelighed i en utryg tid. De gode erfaringerne vi har med tage imod flygtningebørn og -unge, skal nok komme de ukrainske børn og familier til gavn, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Modtageklasserne på Phønix vil være en mellemstation, hvor eleverne kan falde til ro i deres nye livssituation, inden de senere kan blive sluset ind i et almindeligt klassefællesskab på byens skoler.

Odense Kommune har i forvejen modtageklasser på Åløkkeskolen, Dalumskolen og i UngOdense. Andre skoler har erfaring med at indsluse nyankomne børn med et andet modersmål end dansk i almene klasser med særlig støtte i starten. 

Tilbud til de mindste børn

Ukrainske børn, som får opholdstilladelse efter særloven, har ret til at få en plads i dagpleje, vuggestue eller børnehave på samme vilkår som andre børn i Danmark. De skal altså skrives op til en plads, som de vil få tilbudt på lige fod med øvrige børn i Odense.

Da mange børn startede i Forårs SFO den 1. marts, er der lige nu ledige pladser i børnehaver rundt om i byen. Uanset hvor et ukrainsk barn begynder, vil det pædagogiske personale støtte barnet i at blive en del af fællesskabet og kunne indgå aktivt i hverdagen sammen med andre børn.

Hvor skal man henvende sig?

Hjælpsomme odenseanere har allerede kontaktet nogle af Odenses skoler for at høre, om enkelte ukrainske børn kan få en plads på skolen.

For at kunne hjælpe de ukrainske børn, skal familien dog først have en opholdstilladelse via Udlændingestyrelsen. Derefter visiteres familien til Odense Kommune, hvor det er “Integration” i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der finder ud af, hvilke tilbud familien har brug for, fx sundhedsplejerske, dagtilbudsplads eller skole. Integrationsafdelingen hjælper familien i den rette retning.

– Vi er klar til at løse opgaven med at tage imod og integrere ukrainske børn i Odenses skoler og børnehuse. I takt med at vi erfarer, hvordan situationen udvikler sig, finder vi de rette løsninger. Det vigtigste er hele tiden at tage imod børnene og deres familier på en måde, der gør dem trygge, siger administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen, Hanne Dollerup.

Odense Kommune har oprettet en hjemmeside, som løbende bliver opdateret med relevante informationer for nyankomne ukrainere og de, som hjælper ukrainerne med at finde sig til rette. Siden findes her.

Se den originale nyhed fra Odense Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

1 kommentar til “Ukraine: Odense opretter modtageklasser til ukrainske børn”

  1. Hej
    Bare et par ganske enkelte spørgsmål, som i ikke har nævnt anbefaling eller løsning på.
    Hvordan kommer børnene i skole. Her taler jeg altså om transporten?
    Skal man selv henvendelse sig til børnehave i lokalområdet, eller er det kommunen?

    Ps. Jeg har 2 skolesøgende og 1 børnehavebarn boende fra Ukraine. Til lærere og andre fagfolk vil jeg oplyse, at mor og børn har løbet over åben plads, hvor der blev skudt. På børnene skole blev vinduerne blæst ind af bombe, mens de gik i skole. De har i dagevis levet i kældre, mens der blev bombet. Moderen blev meget påvirket, da der landede en militærhelikopter på OUH. Efter at have været her nogle dage, er deres uro aftagende. Blot til info, så i kan forberede jer bedre på eventuelle traumer. Bedste hilsner Ole Nielsen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen