Tilbud om rådgivning til familier med børn i 0-18...

Trods corona-år: Undersøgelse viser fremgang i trivslen hos medarbejdere blandt børnene

Den netop overståede trivselsmåling i Odense Kommune viser en samlet høj medarbejdertilfredshed i Børn- og Ungeforvaltningen. Der er fremgang på 15 ud af 16 parametre i forhold til 2019, for eksempel på oplevelsen af mulighederne for at løse opgaverne.

I en hverdag med hyppig håndvask, afspærringsbånd på legepladsen, udeundervisning og videomøder med for eksempel nybagte forældre er det overordnet set lykkedes at bevare medarbejdernes trivsel, hvilket overrasker børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen positivt.

– Alle medarbejdere i forreste række har i år været udsat for et hav af udfordringer og forandringer, og det, kunne jeg godt have været bekymret for, ville komme til udtryk som en tilbagegang i trivselsmålingen. Men cadeau til medarbejderne blandt byens børn, der har udvist en enorm villighed til at omstille sig til de forskellige vilkår, de er blevet budt i år. Og også til lederne, der har skabt rammer for, at det er muligt, siger hun og fortsætter:

– Mon ikke corona som en fælles fjende har fået medarbejdere og ledere til at rykke sammen og have fokus på kerneopgaven – altså på, hvordan vi sammen finder nye løsninger på at give børnene og familierne de bedste rammer i den nye virkelighed. Jeg er i hvert fald stolt over at se så mange medarbejdere, der i målingen giver udtryk for at kunne se meningen med deres arbejde, og det er en af de vigtigste forudsætninger for trivsel i hverdagen, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen. 

Høj svarprocent
Hele 87% af de 5141 inviterede medarbejdere i Børn- og Ungeforvaltningen har besvaret undersøgelsen, der dermed må siges at være repræsentativ. Den høje svarprocent og det positive resultat glæder administrerende direktør, Hanne Dollerup.

– Jeg er meget tilfreds med, at de over 6000 medarbejdere, der står i første række i arbejdet med vores fælles børn har haft rammerne og gejsten til at bevare en god trivsel. Indtil videre er det jo bare tal, så nu skal vi blive klogere på, hvad der ligger bag. De overordnede gode resultater dækker naturligvis over underlæggende variationer på arbejdspladsniveau, og arbejdspladser med særlige udfordringer vil få målrettet understøttelse fra HR- og Arbejdsmiljøkonsulenterne i forvaltningen, så de kan arbejde med at forbedre trivslen, siger hun.

– Vi kan vist alle regne ud, at vi ikke har oplevet de sidste forandringer på baggrund af corona endnu, så de nuværende gode resultater må ikke blive en sovepude, men de er klart en pejling på noget, der virker, så det skal vi arbejde videre med. Vi følger tæt, hvordan hverdagen opleves hos børn og voksne den kommende tid. Vi fortsætter den løbende fokus på medarbejdertrivslen, da vi ved, at gode voksenmiljøer giver gode børnemiljøer, fortsætter Hanne Dollerup.

Jobtilfredshed, ledelseskvalitet og samlet social kapital er parametre af særlig betydning, når der tales medarbejdertrivsel. Alle er punkter, der i det samlede resultat for Børn- og Ungeforvaltningen er forbedret.

Fakta
• Trivselsmålingen gennemføres hvert år blandt alle ansatte i Odense Kommune 
• Der måles på 16 forskellige temaer af det psykosociale arbejdsmiljø eksempelvis indflydelse i arbejdet, oplevelsen af mulighederne for at løse opgaverne, ledelseskvalitet, jobtilfredshed og social kapital.
• Resultaterne af trivselsmålingen for de enkelte afdelinger arbejdes der videre med den kommende tid centralt, lokalt, i ledelsen og i MED-systemet.

Se den originale nyhed fra Odense Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen