Odense Kommune og Røde Kors sætter fokus på ældre, ensomme mænd i Odense

Ensomhed kan have store konsekvenser for ældre menneskers livskvalitet, helbred og trivsel. Især mænd er særligt udsatte for at opleve ensomhed, specielt hvis de bliver enlige eller syge.

Et projekt mellem Odense Kommune og Røde Kors Odense har derfor undersøgt, hvad der kan gøres for at mindske mænds ensomhed. Et af værktøjerne er bl.a. et bevidst arbejde med at opspore, motivere og fastholde de ældre mænd i aktiviteter uden for hjemmet. Et andet er målrettede frivilligtilbud kun til mænd.

Søren Windell, der er rådmand på ældre- og handicapområdet i Odense Kommune, siger:

“Vi er mange mænd, for hvem vores hustru er en uundværlig del af vores liv, og jeg forstår godt, at lysten til i morgen nemt kan forsvinde, når man bliver alene efter mange års samliv. Her har familie og venner en vigtig funktion, men hvis man ikke har det netværk, skal vi som samfund træde til. Vi skal gøre, hvad vi kan, for at ældre mænd ikke havner i uønsket ensomhed. Ensomhed er en folkesygdom, vi skal gøre alt for at bekæmpe, og jeg hilser alle nye værktøjer velkomne” lyder det fra Søren Windell.

Den nye viden falder også i god jord hos Røde Kors Odense. Fra formand Gerda Madsen lyder det:

“Mænd har været i vores søgelys gennem længere tid, da de er særligt udsatte for ensomhedens følgevirkninger. Samtidig er alle de mænd, der sidder derhjemme guld værd for civilsamfundets fællesskaber. Vi ville f.eks. ikke kunne drive vores butikker uden de mange mænd, der henter tøj og møbler til dem hver uge.”

Hvad skal der til?

Projektet mellem Røde Kors Odense og Odense Kommune har vist, at der er mange årsager til, at ældre mænd bliver derhjemme, selvom de nok kunne have lyst til at indgå i forskellige, sociale sammenhænge. Det kan f.eks. være beskedenhed, forsigtighed eller en generel skepsis over for nye ting. Hertil kommer, at ældre mænd, hurtigere end ældre kvinder, giver op, når det kommer til nye fællesskaber og aktiviteter.

Derfor er det gode samarbejde mellem civilsamfund og kommune særligt vigtigt for at få ældre mænd ud af ensomhed, herunder uddannelse af både kommunale medarbejdere samt frivillige i civilsamfundet. Det nytter f.eks. ikke noget, at man som fagperson i kommunen er god til at motivere de ældre, ensomme mænd til at komme afsted til en aktivitet, hvis der ikke er nogen i den anden ende, der sørger for, at de kommer godt i gang og også fastholdes.

Mandehørm i Skibhuscentret

En udløber af projektet er et nyt klubtilbud for mænd i frivillighuset ‘Skibhuscentret’ på Skibhusvej. Centret har før udbudt aktiviteter særligt målrettet mændene, men kvinderne har det alligevel med at hægte sig på. Det skal der nu laves om på for at støtte ældre mænds vej ud af ensomhed.

“Vi har i en periode arbejdet med at starte en mandeklub for pensionister. Den nye klub har fokus på mænd og mænds interesser, og så tænker vi nyt, hvad aktiviteterne angår. De nye pensionister stiller nemlig meget større krav til aktiviteter og fællesskab end tidligere. Vi går i luften med den nye mandeklub, lige så snart Corona tillader det og håber, den kan være med til at etablere nye netværk og kammeratskaber,” lyder det fra Jens Arne Petersen, der er formand i Skibhuscentret.

Bag om projektet

Projektet er et samarbejde mellem Røde Kors i Odense og Odense Kommune med økonomisk støtte fra Sundhedsstyrelsen. Marselisborg Consulting har bistået projektet med faglig rådgivning, procesfacilitering og udformning af materialer. Det nye vidensgrundlag bygger på observationer af seks mandefællesskaber i Odense samt systematisk dataindsamling blandt sundhedsprofessionelle.

Se den originale nyhed fra Odense Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top