Handicaprådet er tilfreds med dialog om klagesager

Handicaprådet fik torsdag den 8. april 2021 en orientering om Ankestyrelsens opgørelse over klager til Ankestyrelsen inden for social-, ældre- samt børne- og ungehandicap-området i Sønderborg Kommune i 2020. Ud af 126 klagesager er 79 blevet stadfæstet, 37 afgørelser er blevet hjemvist til fornyet behandling, og 10 afgørelser er ændret.
 
– Vi bifalder, at forvaltningen har orienteret tidligt om opgørelsen, for det giver os mulighed for at få en god dialog i Handicaprådet om data. Og det giver os et godt grundlag for at diskutere kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet, som vi generelt finder tilfredsstillende, når vi ser på antallet af afgørelser i Ankestyrelsen ud af den samlede mængde afgørelser, siger formanden for Handicaprådet, Bente Rey. 

– I rådet har vi en oplevelse af, at forvaltningen gerne hjælper med at klage. Vi vil stadig gerne opfordre borgere til at klage, hvis de er uenige i en afgørelse. Her skubber vi også på, så kommunen gør det endnu mere tydeligt, at det er muligt at klage – også mundtligt, hvis man ikke er tilfreds. Ved at klage til Ankestyrelsen kan man som borger jo få afprøvet en afgørelse om støtte ved en uvildig instans, siger Bente Rey. 

Handicaprådet fik orienteringen, da Byrådet én gang årligt skal orienteres om, hvor mange sager, der er omgjort i Ankestyrelsen det forgangne år, og den politiske orientering sker i de kommende uger. Formålet med orienteringen er, at sætte fokus på borgernes retssikkerhed.
 
Også Dieter Jessen, næstformand i Handicaprådet, er tilfreds med orienteringen og den generelle sagsbehandling i Sønderborg Kommune på handicapområdet.
 
– Når en sag hjemvises er det oftest, fordi der mangler objektive oplysninger i en sag. Det er kommunens opgave at indhente disse oplysninger – men det kan være svært at få indhentet tilstrækkelige detaljerede oplysninger. Det kan fx være lægeoplysninger. Samtidig er det vigtigt, at borgerne medvirker til og samarbejder med sagsbehandlerne om at få alle oplysninger i en sag frem, for det vil give det bedste beslutningsgrundlag siger han, og tilføjer, at når det er svært at få belyst sagen tilstrækkeligt, skal forvaltningerne være mere opmærksomme på at fortælle det tydeligere til borgeren – og også til Ankestyrelsen hvis sagen bliver sendt dertil, siger han. 

– Vores oplevelse er generelt, at der ikke sidder sagsbehandlere, som med vilje laver en fejl eller ikke får oplyst en sag tilstrækkeligt. Samtidig oplever vi, at forvaltningerne arbejder seriøst med at sikre læring af de omgjorte sager, siger Dieter Jessen.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen