Økonomiudvalgets udtalelse om forsinkelse af letbanen

Hjemmepleje og plejecentre undtages i sygeplejekonflikt i Odense

Lørdag d. 19. juni vil sygeplejekonflikten starte i 13 kommuner – herunder Odense Kommune. Lige siden sygeplejerskerne stemte nej til overenskomsten mandag d. 14, har Odense Kommune gennemgået alle borgere for at se, hvilke der kunne undvære sygepleje og hvilke, der ville være omfattet af et nødberedskab. Gennemgangen har vist, at antallet af borgere, som har brug for deres sygepleje, er så stor, at et evt. nødberedskab stort set ville svare til normal drift.

Derfor er driften i Odense Kommune undtaget fra konflikt. Det betyder, at hjemmeplejen, plejecentre og Odense Kommunes sundhedsklinikker ikke bliver påvirket af konflikten.

Odense Kommune vil stadig, i mindre grad, være omfattet af konflikten. Områder, der vil blive påvirket, vil være myndighedsområdet, forebyggende hjemmebesøg og Center for Sundhed og Forebyggelse. Det drejer sig om i alt 25 medarbejdere.

Konflikten ventes at få betydning for visitation til plejeboliger, og det vil betyde øgede ventetider på bevilling af hjemmepleje og rengøring. Kommunens forebyggende sundhedstiltag i forhold til borgere med kroniske lidelser vil blive indstillet. Og man vil som borger også kunne forvente længere ventetid på telefonbetjening.

Se den originale nyhed fra Odense Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen