Økonomiudvalgets udtalelse om forsinkelse af letbanen

Giv din mening til kende – Forslag om opgaveportefølje for Odense Kommunes nye udvalg og forvaltninger

Danskernes sundhed og vores fælles klima er to af de vigtigste forandringsdagsordner lige nu.

Sundhedsområdet er under markant omstilling. Flere komplicerede sundhedsopgaver flyttes fra regionen til kommunen, og stadig flere ældre og borgere med kroniske sygdomme sætter sundhedsvæsenet under pres. Med en ny sundhedsreform og et kommende klyngesamarbejde kommer Odense Kommune desuden til at spille en ny og større rolle i det nære sundhedsvæsen, der møder borgerne. Det stiller nye og høje krav.

Samtidig står vi på klima- og miljøområdet over for den måske største fælles udfordring for hele verden. Både i dag og for de kommende generationer. Her spiller kommunerne en afgørende rolle i at finde nye løsninger der sikrer, at byens fortsatte udvikling sker med fokus på bæredygtigt miljø og natur, biodiversitet og klimaneutralitet i 2030.

Etablering af to nye udvalg og forvaltninger i Odense Kommune

Med det udgangspunkt har byrådet besluttet, at der skal etableres hhv. et nyt sundhedsudvalg med tilhørende forvaltning og et nyt klima- og miljøudvalg med tilhørende forvaltning.

Den 15. december 2021 godkendte Odense Byråd den foreløbige opgaveportefølje i de to nyetablerede udvalg og forvaltninger. Samtidig blev det besluttet, at den endelige opgaveportefølje for de to nye udvalg og forvaltninger skulle fastlægges inden den 1. juli 2022.

Se forslaget til placering af områder og opgaver i de nye forvaltninger

Odense Kommune har nu udarbejdet sit forslag til placering af områder og opgaver i de nye forvaltninger. Forslaget er udarbejdet på baggrund af en dybdegående analyse af relevante områder og opgaver. Opgaveporteføljen og betydningen for både de nye og eksisterende fagudvalg og forvaltninger er beskrevet her:

Etablering af nye udvalg og forvaltninger på sundhedsområdet og klima- og miljøområdet – Bilagsmateriale til høringsproces (PDF).

Giv din mening til kende inden 16. maj kl. 12.00

Hvis du har bemærkninger eller input til de fremlagte forslag, kan disse sendes via mail til kagt@odense.dk inden den 16. maj 2022 kl. 12.00.

Den videre proces
Input og kommentarer bliver samlet og offentliggjort ifm. den endelige forslag, der forelægges til politisk behandling i alle fagudvalg hhv. den 31. maj og 1. juni. Derefter behandles sagen og de indkomne bemærkninger i Økonomiudvalget den 8. juni, inden den forventeligt bliver endelig godkendt i byrådet den 29. juni.

Vi ser frem til at modtage dit høringssvar.

På vegne af Økonomiudvalget
Peter Rahbæk Juel

Se den originale nyhed fra Odense Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen