Politik for grøn omstilling - Nyborg Kommune

Politik for grøn omstilling – Nyborg Kommune

Politik for grøn omstilling i Nyborg Kommune – 50 målsætninger for den grønne omstilling.

Politik for grøn omstilling indeholder ambitiøse målsætninger for grøn omstilling og giver et klart fokus for arbejdet med handleplaner, der skal realisere politikkens målsætninger.

Byrådet har 15. september 2020 vedtaget Politik for grøn omstilling i Nyborg Kommune. Politikken er udarbejdet i det tværpolitiske udvalg; Udvalget for grøn omstilling. Politikken sætter fokus på 8 af FN’s verdensmål og danner en overordnet ramme for bæredygtig udvikling i Nyborg Kommune de kommende år.

Du kan læse politik for grøn omstilling her

Politikken indeholder i alt 50 målsætninger fordelt på verdensmålene som ses nedenfor. Nyborg Kommune vil arbejde for at realisere målsætningerne gennem udarbejdelse af handleplaner. 

Nyborg Kommune ønsker, at politikken bliver et redskab til at starte nye samtaler om grøn omstilling på tværs af kommunen, borgere, virksomheder, institutioner og interesseorganisationer. Nyborg Kommune har fokus på, at den grønne omstilling må løses i forpligtigende fællesskaber gennem offentlige-private partnerskaber. Fælles udfordringer peger mod fælles løsninger.

Når partnerskaber er så vigtige, er det fordi, at Nyborg kommune ikke kan løse den grønne omstilling alene. Det er afgørende, at det opfølgende arbejde med handleplaner bygger på samarbejder og partnerskaber med både erhvervsliv, frivillige kræfter og civilsamfundet. Alle har en væsentlig rolle at spille.

Høringsfasen

Politikken var i høring i 12 uger i perioden 5. maj til 2. august 2020. Der indkom i perioden 14 høringssvar fra henholdsvis organisationer, foreninger, interessenetværk og borgere.  

Enkelte ændringer er af større karakter, hvor det har betydet enten ændringer af ordlyden i målsætninger, eller helt nye målsætninger. Der er tilføjet i alt tre nye målsætninger til politikken på baggrund af høringssvarene. To er tilføjet under verdensmål 17: Partnerskaber for handling. Her er det nu dels blevet adresseret at inddragelse børn og unge via samarbejde med skolerne skal understøtte undervisningen og synliggøre lokale forandringer, og dels er det tilføjet at den grønne omstilling skal baseres på faktuel viden gennem data og analyser. Den tredje nye målsætning er tilføjet under verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion og handler om at opfordre til samarbejde mellem offentlige og private aktører. Med et fokus på bæredygtige leverandørkæder vil Nyborg Kommune arbejde for at leve op til fælles standarder for en bæredygtig produktion af varer. Til denne målsætning er der tilføjet en uddybende tekst. Dertil kommer en række af mindre ændringer som følge af tekstnære forslag i høringssvarene til at skærpe politikken.

Læs alle høringssvarene her

Læs alle rettelser til politik for grøn omstilling her

Læs hvidbogen for høringen her

Se den originale nyhed fra Nyborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen