Kogeanbefaling fra Bovense Strands Vandforsyning

Kogeanbefaling fra Bovense Strands Vandforsyning

Der er konstateret en forurening med coliforme bakterier på Bovense Strands Vandforsyning.

Efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed har Nyborg Kommune bedt vandværket anbefale forbrugerne at koge vandet, inden det benyttes til drikke- og husholdningsbrug. 

Vandværket igangsætter vandforsyning fra Aunslev Vandværk. Det forventes derfor, at kogeanbefalingen snart kan ophæves. Nyt om situationen kan følges her på kommunens hjemmeside og vandværkets hjemmeside: https://bovensestrandsvandvaerk.dk/ 

Vi beder forbrugerne gennemskylle egne vandinstallationer dagligt for at hjælpe med at få skyllet forureningen ud.

Ovenstående kort viser Bovense Strands Vandforsynings forsyningsområde.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Bovense Strands Vandforsyning:

Jens Johansen, tlf. 2442 2625.
Bent W. Jensen, tlf. 2680 2709.
Peter Lind Hansen, tlf. 6443 1755.

Kogning

For at mikroorganismer dræbes ved kogning, skal vandet op på 100° C i 1 min. Koges vandet i elkedel skal vandet have 2 opkog med 2-5 min. mellemrum. Vand i kaffe- og temaskiner skal opnå mindst 80° C.

Retningslinier for brug af vandet

Anbefalinger for anvendelse af forurenet drikkevand (uddrag af vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre, marts 2013)

Nedenfor er angivet eksempler på, i hvilke situationer man kan bruge forurenet vand, selv om der er givet kogeanbefalinger. Udgangspunktet er dog, at man ikke skal anvende forurenet vand.

Forsyningen til sygehuse/tandlægeklinikker, institutioner og lignende må vurderes af embedslægen i hvert enkelt tilfælde. Løsningen afhænger af forureningens karakter og de reelle muligheder for forsyning fra nødforsyninger eller tankvogne.

Bemærkninger

Madlavning
Det forurenede drikkevand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti og lign. (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt m.v. til fødevarerne), idet mikroorganismerne dræbes af kogningen. Det forurenede drikkevand må ikke anvendes til skylning af salat eller andre rå grøntsager, som skal spises rå. I stedet kan skylningen foretages med kogt vand.

Personlig hygiejne
Det forurenede vand vil ofte kunne benyttes til bruse- og karbadning, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet. Anvendelse af forurenet vand til badning vil afhænge af vandets forureningsgrad. Forurenet drikkevand må ikke bruges til tandbørstning. Kogt vand kan anvendes. Proteser og lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand.

Opvask
Det forurenede drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden, medmindre det har været kogt, idet det forurenede vand kan smitte via hænderne eller via genstande (indirekte kontaktsmitte).

Tøjvask
Det forurenede drikkevand kan anvendes til vask og maskinvask.

Rengøring
Det forurenede vand kan bruges med almindeligt rengøringsmiddel til gulvvask og lign., men er ikke egnet til rengøring af køkkenborde, – skabe eller lign., medmindre det har været kogt. Den anvendte rengøringsklud lægges til vask efter brug, eller der anvendes en éngangsklud, der kasseres efter brug.

Vanding
Grøntsager, der indtages i rå tilstand, må ikke vandes med det forurenede vand.
 

 

Se den originale nyhed fra Nyborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen