Vedr. forhåndsmeddelelse af Fælledparkprojekterne Offentligt udbud (rådgiverudbud)

Berigtigelse af tidligere offentliggjorte forhåndsmeddelelse af Fælledparkprojekterne

Opgaven
Vedr. tidligere offentliggjorte annoncering/forhåndsmeddelelse af Fælledparkprojekterne, der forventes at blive sendt i offentligt udbud den 4. oktober 2021, offentliggør TMF hermed følgende præciserende berigtigelse:

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune planlægger at udbyde Fælledparkprojekterne i totalrådgivning som offentligt EU-udbud primo oktober 2021 med forventet kontraktindgåelse ultimo november 2021.

Projekterne består af 3 individuelle skybrudsprojekter; Frederik V’s Vej (NO5), Fælledparken (NO6) og Øster Allé (NO7), som har til formål at sikre mod skybrud i lokalområdet. Projekterne består i at etablere overfladiske afløbstekniske løsninger til afledning af skybrudsvand fra Frederik V’s Vej og Øster Allé til Fælledparken. I Fælledparken skal der ske en terrænbearbejdning, som gør det muligt at forsinke skybrudsvand i parken. Projekterne afvikles som skybrudsprojekter ved finansiering og de gældende regler for medfinansieringsprojekter. I alt skal projekterne håndtere 6 850 m3 skybrudsvand.

Opgaven udbydes på grundlag af et ideoplæg udarbejdet af Bygherre. Rådgiver forventes at skulle levere følgende faser og ydelser: Anlægsprogram, dispositionsforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt samt udførelsesprojekt.

Totalrådgiveren skal levere ydelser i henhold til Ydelsesbeskrivelsen for Anlæg 2019.

Til opgaveløsningen forventes rådgivers bemanding at have viden og kompetencer indenfor:

– Projekteringsleder herunder IKT-ledelse

– Myndighedsbehandling

– Landskabsbearbejdning og projektering

– Trafikafvikling

– Hydraulisk modellering

– Anlægsteknik og afløbsteknik, herunder overfladeløsninger til regnvandshåndtering og LAR-anlæg

– Arbejdsmiljøkoordinering

Projekterne skal koordineres, projekteres og anlægges med forventet ibrugtagning ultimo 2025.

Udbudsmaterialet forventes offentliggjort primo oktober med en tilbudsfrist primo november.

Læs berigtigelse til forhåndsmeddelelse 

 

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen