Udbud af dynamisk indkøbssystem for ressourcepersoner – kategori 2 – byggeledelse

TMF udbyder hermed: Udbud af dynamisk indkøbssystem for ressourcepersoner – kategori 2 – byggeledelse

Opgaven

Udbuddet omfatter etablering af et dynamisk indkøbssystem for indkøb af ressourcepersoner til byggeledelse (kategori 2). Sideløbende udbydes etablering af et dynamisk indkøbssystem for indkøb af ressourcepersoner til projektledelse (kategori 1). Ansøgere gøres opmærksomme på, at udbudsmaterialet er skrevet fælles for de to udbud. Interesserede aktører (ansøgere) kan ansøge om at blive optaget inden for én eller begge kategorier i indkøbssystemet. Kategorierne udbydes særskilt og dette udbud vedrører kategori 2 – byggeledelse.

De enkelte indkøb under det dynamiske indkøbssystem omfatter køb af rådgiverydelser, hvor ansøgeren stiller enkeltpersoner til rådighed for TMF til at arbejde under TMFs ledelsesmæssige ansvar. Arbejdet vil som udgangspunkt ske på TMFs kontorer i København. Det vil fremgå af den konkrete projektbestilling, hvis det ikke er tilfældet.

Efter optagelse på det dynamiske indkøbssystem, står det ansøgerne frit for, om de ønsker at afgive tilbud på det enkelte miniudbud.

TMF gør for god ordens skyld ansøgerne opmærksomme på, at tildeling af en opgave under et miniudbud i den konkrete situation vil kunne medføre, at ansøger ikke vil kunne byde ind på et udbud af en efterfølgende rådgiveropgave på det samme projekt, da ressourcepersonens opgave vil kunne medføre inhabilitet. Hvis TMF vurderer, at det kan blive tilfældet, vil det blive beskrevet nærmere i det konkrete miniudbud.

TMF planlægger at gennemføre en række miniudbud umiddelbart efter at det dynamiske indkøbssystem er oprettet.

TMFs forventede årlige forbrug på det dynamiske indkøbssystem forventes inden for hver af de to kategorier at være ca. 5-10 mio. kr. Det bemærkes, at TMF ikke er forpligtet til at foretage indkøb på det dynamiske indkøbssystem, ligesom TMF ikke er forpligtet til at aftage det estimerede forbrug igennem det dynamiske indkøbssystem.

Antallet af opgaver under det dynamiske indkøbssystem kan variere for hvert år, idet der på tidspunkt for udsendelse af udbuddet ikke er en fast plan for kommende indkøb. Indkøb foretaget igennem det dynamiske indkøbssystem udmøntes som enkeltstående aftaler for den konkrete opgave.

Ved behov for indkøb af ressourcepersoner på det dynamiske indkøbssystem udsendes en opgavespecifik opfordringsskrivelse med dertilhørende aftaleseddel og miniudbudsbetingelser, hvormed optagne leverandører på det dynamiske indkøbssystem opfordres til at afgive tilbud på den konkrete opgave.

Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne for uddybende beskrivelse.

TMFs krav vil være detaljeret beskrevet i aftalesedlen. Endelig fastsættelse af evalueringskriterier og vægtning vil fremgå af miniudbudsbetingelserne. Eksempler på miniudbudsbetingelser og aftaleseddel er vedlagt udbudsmaterialet. TMF er ikke bundet af udformningen på disse dokumenter, og der vil kunne laves ændringer i dem i forhold til det konkrete miniudbud.

Materiale

Nedenfor ses det fulde udbudsmateriale ifm. oprettelsen af det dynamiske indkøbssystem:

Bemærk at der løbende kan blive uploadet flere dokumenter på denne side i form af rettelsesblade eller andre meddelelser. Ansøgere opfordres på baggrund heraf til at holde sig opdaterede om sidens indhold i ansøgningsperioden.

Ansøgningsfrist

Ansøgning om optagelse på det dynamiske indkøbssystem skal være uploadet senest tirsdag den 27. oktober 2020, kl. 12.00.

 

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top