Udbud af analyse vedrørende Bedre Servicekultur i Socialforvaltningen

Socialforvaltningen udbyder en analyse, der skal sikre en styrket servicekultur i Socialforvaltningen

Socialforvaltningen i Københavns Kommune er til for udsatte og sårbare københavnere, der har brug for hjælp og støtte i hverdagen. De skal have en oplevelse af, at de bliver inddraget og hjulpet bedst muligt gennem sagsbehandlingen, og at forvaltningen er tilgængelig igennem sagsforløbet. Samlet set handler dette om en god servicekultur.

Derfor udbyder Socialforvaltningen en analyse med to spor, der skal give løsningsforslag til, hvorledes Socialforvaltningen kan sikre en god servicekultur for udsatte og sårbare københavnere.

Det ene spor har fokus på borgerens møde med forvaltningen samt omfatter alle indgange og møder, der er tilknyttet Socialforvaltningen. Det andet spor har fokus på den interne arbejdspladskultur og de interne forudsætninger og begrænsninger for en god servicekultur.

Den økonomiske ramme for opgaven er 1 mio. kr. ekskl. moms, og opgaven forventes udført i perioden ultimo januar 2021 til ultimo april 2021.

Det her skal du huske i dit tilbud

Dit tilbud skal indeholde en beskrivelse af:

  • Hvordan du vil gribe opgaven an ift. dataindsamlingen, analysen og løsninger, herunder hvilke metoder skal der anvendes.
  • Hvilke aktører, du vurderer relevante at inddrage.  
  • Hvordan du vil levere en vurdering af de enkelte løsningsforslags effekt og implementerbarhed mhp. at prioritere dem med størst effekt.
  • Hvordan tidsplanen for projektet og dets enkelte dele (dataindsamlingen, analysen, løsninger og implementering) vil se ud.  
  • CV’er på de konsulenter, der skal udføre opgaven og relevante eksempler og referencer på lignende opgaver, man har udført. Der skal anføres forventede rolle for de forskellige konsulenter og et overslag på timeforbruget for de forskellige konsulenter.

Sådan vælges vinderen af udbuddet

Kriterier for vurdering af tilbud:

  • Kvaliteten af tilbudsgiverens bud på, hvordan opgaven skal løses, herunder processen bag dataindsamlingen, analysen og løsningerne.
  • Tilbudsgiverens konkrete erfaringer med løsningen af konsulentopgaver inden for borgerrejser, servicedesign og servicekultur samt viden om organisatoriske forudsætninger for at levere en god service.
  • Tilbudsgiverens konkrete erfaringer med løsningen af konsulentopgaver inden for HR-forhold og viden om kulturændringer i politisk styrede organisationer eller store private virksomheder.
  • Tilbudsgiverens relevante kompetencemæssige baggrund ift. de to spor i opgaven (fx uddannelse eller erfaring med sociologiske, antropologiske og etnografiske metoder, relevant joberfaring etc.) I den forbindelse vil det være en fordel, hvis der på konsulentteamet er konsulenter med konkret, operativ erfaring med ledelse eller lignende på HR-området (dvs. ud over konsulenterfaring).
  • Tilbudsgiverens erfaringer med opgaver i større politisk styrede organisationer eller store private virksomheder.

Opgaven vil blive tildelt den tilbudsgiver, der kan tilbyde den kvalitativt bedste opfyldelse af ovenstående parametre, inden for den økonomiske ramme.

Yderligere informationer

Socialforvaltningen afholder et fælles spørgemøde d. 16. december 2020 kl. 11.00-12.00 med interesserede tilbudsgivere, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål om opgaven, inden der afgives tilbud. Tilbudsgiveren kan melde sig til spørgemødet ved at kontakte ordregiveren og vil få tilsendt link. Af hensyn til COVID-19 afholdes spørgemødet via Microsoft Teams, hvor mødet vil blive optaget med det formål at skrive referat med (anonymiserede) spørgsmål og svar, der kan sendes til potentielle tilbudsgivere og andre interesserede. Optagelsen vil derefter blive slettet.

Evt. ønske om at deltage i spørgemødet fremsendes senest d. 15. december 2020 kl. 14.00 til sekretariatschef Emil Dyred, mail: kc8x@kk.dk

Indlevering af tilbud

Tilbuddet sendes senest søndag 10. januar 2021 kl. 23.59 på e-mail til sekretariatschef Emil Dyred, mail kc8x@kk.dk.

Socialforvaltningen forbeholder sig ikke at indgå kontrakt med nogen af tilbudsgiverne, hvis der ikke fremkommer attraktive tilbud.

Opgavebeskrivelsen vedlægges som bilag.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen