Totalrådgivning – Frederikssundsvej, trafiksikkerhed og erstatningsparkering

Opgaven

I foråret blev der afsat 19 mio. kr. til trafiksikkerhed og erstatningsparkering på Frederikssundsvej

Projektet består af 9 delprojekter på Frederikssundsvej.

1. I krydset Frederiksborgvej/Vibevej etableres et separat signal for cyklisterne fra Frederiksborgvej.

2. Ved skolen i Charlottegården flyttes et krydsningspunkt, så der er bedre oversigt ved ind- og udkørsel fra skolen. Der laves cykelsymboler på tværs af overkørslen til skolen.

3. I krydset Hulgårdsvej/Tomsgårdsvej etableres bl.a. en afkortet cykelsti med en kombineret cykel- og højresvingsbane. Midterarealet på Tomsgårdsvej udvides, og kørebanernes bredde reduceres for at sænke bilernes hastighed og gøre krydset mere overskueligt.

4. I krydset Bellahøjvej/Utterslevvej omdisponeres Bellahøjvejens tilslutning til krydset, så afstanden mellem fodgængerfelt og blåt cykelfelt reduceres, og oversigt til fodgængerfeltet forbedres.

5. Ved Brønshøj Torv tilbagetrækkes en stoplinje for busser på Krabbeholmsvej. Fodgængersignaltider justeres, og Brønshøj Kirkevej lukkes for indkørende biltrafik for at reducere konfliktpunkter ved torvet.

6. Ved Holcks Plads og Elmelundevej nedlægges en rabat med cykelparkering. Der etableres bl.a. en gennemført cykelsti og fortov på tværs af Holcks Plads.

7. Ved Husum Torv trækkes en stoplinje på Frederikssundsvej 5 m tilbage fra fodgængerfeltet ved torvet. Derudover foretages der ændringer af fodgængersignalet over Frederikssundsvej, der etableres indkørselsforbud til torvet fra Frederikssundsvej.

8. I krydset Marbjergvej/Mørkhøjvej anlægges bl.a. en kombineret ligeud- og højresvingsbane, en venstresvingsbane på Marbjergvej forlænges og et blåt cykelfelt etableres på tværs af Marbjergvej.

9. I krydset Novembervej/Herlev Hovedgade genopfriskes vejafmærkningen, og der etableres bl.a. cykelsymboler på tværs af den østlige frafart og lyssignal for de venstresvingende ned af Novembervej mm. Anlæg skal koordineres med Herlev Kommune, da krydset ligger på kommunegrænsen.

Ud over de ovenstående 9 delprojekter skal der findes erstatningsparkeringspladser for de pladser der bliver nedlagt.

Materiale

Udbudsmaterialet er frit, direkte og fuldt elektronisk tilgængeligt på Dalux via følgende link:  https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-25760

Tilbudsfrist

Tilbuddet skal være uploadet senest mandag den 11.12.2023, kl. 12.00.

 

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top