Rammeaftale om teknisk rådgivning -Parker og Byrum

TMF udbyder hermed opgaven: Rammeaftale om teknisk rådgivning – for Parker og Byrum

Opgaven

Rammeaftalen omfatter teknisk rådgivning til anlægsprojekter inden for området ”Parker og Byrum” i Københavns Kommune, herunder men ikke begrænset til:

– Parker

– Landskabs- og beplantningsprojekter

– Byrum – Legepladser

– Aktivitets- og sportsfaciliteter

– Overfladeløsninger til regnvandshåndtering, inkl. bassiner og Spildevandstekniske anlæg

– Hydraulisk modellering

Rammeaftalen kan også i mindre grad indeholde andre temaer som fx trafik, fodgængere, veje, signaler og genopretning mv.

TMF ønsker at indgå den udbudte Rammeaftale med fem rådgivere.

Rammeaftalen forventes at have en samlet årlig værdi på mellem  40 og 45 mio. kr.

Materiale

Nedenfor ses det fulde udbudsmateriale ifm.

  1. Eventuelle rettelsesblade udsendt i udbudsperioden
  2. Udbudsbetingelser
  3. Skabelon for European Single Procurement Document (herefter ”ESPD-Skabelon”) som xml-fil (integreret i Byggeweb)
  4. Skabelon for konsortieerklæring
  5. Skabelon for støtteerklæring
  6. Referenceliste
  7. Tilbudsliste (TBL) af 31.05.2021
  8. Rammeaftalen med tilhørende bilag:

Bilag 1: Minirådgiveraftale med tilhørende bilag:

– Bilag A – Arbejdsklausul
– Bilag B – Rådgiverens samfundsansvar (CSR)
– Bilag C – Ekstern granskning
– Bilag D – Databehandleraftale

Bilag 2: Miniudbudsbetingelser

Bilag 3: Minitilbudsformular og -liste

  I. Bemandingsliste – basisorganisation                                                                                                                                                                                                                                           

Bemærk at der løbende kan blive uploaded flere dokumenter på denne side i form af rettelsesblade eller andre meddelelser. Tilbudsgivere opfordres på baggrund heraf til at holde sig opdaterede om sidens indhold i tilbudsperioden.

Dokumenterne kan downloades via boksen i højre kolonne.

Tilbudsfrist

Tilbuddet skal være uploadet senest torsdag den 01.07.2021 kl.12.00

 

 

 

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen